مانده تسهيلات بانکي ۴۹ درصد افزايش يافت

تاریخ انتشار : 1400/03/09

آمارهاي بانک مرکزي از افزايش ۴۳.۷ درصدي مانده سپرده‌ها و ۴۹.۲ درصدي مانده تسهيلات بانکي در پايان بهمن ماه ۹۹ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکايت دارد.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، گزارش وضعيت کل مانده سپرده‌ها و تسهيلات ريالي و ارزي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به تفکيک استان در پايان بهمن ماه سال ۱۳۹۹ حاکي از آن است مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۷۰۵۶.۳ هزار ميليارد ريال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۲۷۵.۷ هزار ميليارد ريال (۴۳.۷ درصد) و نسبت به پايان سال قبل معادل ۹۸۹۳.۵ هزار ميليارد ريال (۳۶.۴ درصد) افزايش نشان مي‌دهد. بيش‌ترين مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۹۹۰۶.۹ هزار ميليارد ريال و کم‌ترين مبلغ مربوط به استان کهگيلويه و بوير احمد معادل ۹۰.۱ هزار ميليارد ريال است.

مانده کل تسهيلات بالغ بر ۲۷۰۲۸.۶ هزار ميليارد ريال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۹۰۸ هزار ميليارد ريال (۴۹.۲ درصد) و نسبت به پايان سال قبل ۷۶۷۲.۸ هزار ميليارد ريال (۳۹.۶ درصد) افزايش داشته است. بيش‌ترين مبلغ تسهيلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۱۶۱ هزار ميليارد ريال و کم‌ترين مبلغ مربوط به استان کهگيلويه و بوير احمد معادل ۹۲.۱ هزار ميليارد ريال است.

شايان ذکر است نسبت تسهيلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانوني ۸۱.۱ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پايان سال قبل، به ترتيب ۲.۷ و ۱.۷ واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۸ درصد و در استان کهگيلويه و بويراحمد ۱۱۵.۱ درصد است.

بانک مرکزي اعلام کرده است که يکي از علل مهم بالا بودن رقم تسهيلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزي بسياري از شرکت‌ها و مؤسسات توليدي ساير استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعاليت‌هاي بانکي آنها از طريق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباري استان تهران انجام مي‌شود.