پشت پرده نپيوستن به FATF بعدها مشخص مي‌شود

تاریخ انتشار : 1400/03/10

استاد اقتصاد اظهار داشت: تحريم‌هاي اقتصادي و FATF دو موضوع کاملاً بهم پيوسته هستند و هر دولتي که مي‌خواهد براي کشور و ملت کار کند بايد از تحريم‌ها خارج و همچنين به ترتيبات بين‌المللي ملحق شود، بنابراين اين دو مورد اولويتي بر يکديگر ندارند. هرچند نظر بنده شايد آرماني و حريف مسائل پشت پرده نباشد اما اين پروسه لازم است طي و هر دو مورد حل شوند.

محمد طبيبيان در گفت‌وگو با ايلنا در مورد ضرورت پيوستن کشور به FATF اظهار داشت: جاي ترديد و صحبتي در پيوستن به اين ترتيب بين المللي نيست، در حال حاضر حدود ۲۰۰ کشور و منطقه حقوقي بجز تعدادي معدود و انگشت شمار به اين پيمان مالي پيوسته‌اند. بيرون ماندن از قلمروي ترتيب‌هاي بين‌المللي و جرگه ساير کشورها براي ما زيان‌بار و پرهزينه است، از همين روي جاي بحثي در پيوستن به FATF وجود ندارد. حالا عده‌اي نمي‌خواهند آن را بپذيرند حرف ديگري است.

وي ادامه داد: بايد توجه داشت شايد پيوستن به اين پيمان مالي ايده آل نباشد، مثلاً ممکن است همين سازمان ملل را احتمالا ايده‌آل ندانيم اما عضويت در آن بهتر از نبودن است. اف اي تي اف هم يک ترتيب بين‌المللي است و چون تقريبا همه کشورها عضو آن هستند ما نيز بايد بپيونديم. شايد اين موضوع منافع عده‌اي را به خطر مي‌اندازد و مانع عضويت کشور در آن مي‌شوند؛ به نوعي زور منافع خاص بر منافع عموم مي‌چربد.

اين استاد اقتصاد تصريح کرد: بنابراين در اين مورد عقل سليم حکم به پيوستن ايران را مي‌کند و حتي نياز به نظر کارشناسي پيچيده هم ندارد. وقتي تقريبا همه کشورها به يک ترتيب بين‌المللي پيوسته‌اند، بيرون ماندن از آن کار اشتباهي است. حتي بنده به يکي از سياسيون گفتم؛ فرض کنيد همه کشورها داخل گودالي پريده‌اند، بهتر است ما نيز داخل اين گودال باشيم تا بيرون آن.

طبيبيان با بيان اينکه بيرون ماندن از جامعه جهاني براي کشور و ملت زيانبار است، ادامه داد: شايد عده‌اي منافعي در نپيوستن به اين پيمان مالي دارند که با اهرم‌هاي در دسترس خود از آن دفاع مي‌کنند اما اين گروه نمي‌توانند در زمينه منافع ملي توجيه کنند. يعني نپيوستن به FATF براساس منافع ملي قابل توجيه نيست و شايد پشت پرده آن بعداً مشخص شود.

اين کارشناس اقتصاد با تاکيد بر ضرورت رفع تحريم‌هاي اقتصادي کشور اظهارداشت: تحريم‌هاي اقتصادي و FATF دو موضوع کاملاً بهم پيوسته هستند و هر دولتي که مي‌خواهد براي کشور و ملت کار کند بايد از تحريم‌ها خارج و همچنين به ترتيبات بين‌المللي ملحق شود، بنابراين اين دو مورد اولويتي بر يکديگر ندارند. هرچند نظر بنده شايد آرماني و حريف مسائل پشت پرده نباشد اما اين پروسه لازم است طي و هر دو مورد حل شوند.

طبيبيان افزود: کشور ما در مخمصه تحريم‌ها گير افتاده که بسيار پرهزينه است، شايد رفع تحريم‌ها سال‌ها طول بکشد يعني با برگزاري چند جلسه در يک اتاق موضوع حل نمي‌شود. کساني که روزي اين تحريم‌ها را کاغذ پاره مي‌خواندند بايد پاسخگو باشند. بايد تجربه جامعه بشري را فراموش نکرد، در حال حاضر برخي از تحريم‌هاي ژاپن و آلمان پس از جنگ جهاني دوم هنوز پابرجاست، بنابراين پروسه رفع تحريم‌ها و پيوستن به FATF مراحلي دارد که لازم است با تدبير طي بشود.