چرا بانک ها گرفتار اموال مازاد و املاک شدند؟

تاریخ انتشار : 1400/03/17

دبيرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي اعلام کرد: همه بانک‌ها آمادگي دارند تا اموال و املاک مازاد و تمليکي را به خود صاحبان اصلي واگذار کنند.  

دبيرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي مي‌گويد: بانک‌هاي خصوصي فقط ۱۹ واحد در تملک دارند که از اين ۱۹ مورد ۳ مورد در اختيار خود مالکان است و در حال فعاليت هستند و به مرور اقساط را مي پردازند.  

محمدرضا جمشيدي در گفت‌وگو با ايبِنا تصريح کرد: همه واحدهايي که به تملک بانک درآمده اند با راي محاکم قضايي بوده است و بنابراين با ذي حق دانستن بانک تصميم به اين اقدام گرفته شده است. ضمن اينکه بيشتر واحدهاي تمليکي کارخانه ها يا کارگاه هايي هستند که هنوز بر مدار توليد قرار نگرفته اند و فقط يک سوله هستند.  

وي ادامه داد: در مواردي هم شاهد هستيم که واحدها به بهانه توليدي بودن، تسهيلات گرفتند اما آن را در بخش غيرتوليدي صرف کرده اند. در واقع با بررسي بيشتر در مي يابيم که اغلب اين واحدها، کارخانه هايي هستند که به قصد ايجاد کارهاي توليدي و تاسيس کارخانه توليدي شروع کردند اما تورم باعث شده که بودجه اي که براي ادغام طرح پيش بيني کرده بودند کافي نباشد و نتوانند کار را تمام کنند. در واقع بسياري از اين واحدها، از ابتدا بدون اينکه به توليد برسند تعطيل بودند 

دبيرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي با بيان اينکه بانک ها همراهي خوبي با مالکان داشته و دارند، اظهار کرد: برخي در رسانه ها اعلام مي کنند که يک ميليارد تومان وام گرفتم اما حالا بايد ۵ ميليارد تومان پس بدهم اما نمي گويد چه مدت زماني از اين موضوع مي گذرد و تا چه حد مشمول جريمه شده است؟ در نتيجه بانک هم ناچار به تمليلک است چرا که سپرده هاي مردم در دستش است و بايد سود آنها را بپردازد.  

جمشيدي تاکيد کرد: همه بانک ها آمادگي دارند تا اموال و املاک مازاد و تمليکي را به خود صاحبان اصلي واگذار کنند.