دوره آموزشي راهکارهاي افزايش بهره وري در گلخانه برگزار شد

تاریخ انتشار : 1400/03/23

دوره آموزشي راهکارهاي افزايش بهره وري در گلخانه با همکاري مراکز آموزشي Delphy  و Tecnova توسط شرکت راهبر پيشگامام آموت ( عضو کانون ) در کشورهاي هلند و اسپانيا برگزار شد.

اين دوم دوره آموزشي راهکارهاي افزايش بهره وري در گلخانه بود که از تاريخ 26 ارديبهشت ماه تا 5 خردادماه توسط مرکز توان افزايي و مهارت آموزي کشاورزي غير دولتي در راستاي افزايش دانش و علم کشاورزي ، کسب مهارتهاي افزايش بهره وري ، افزايش راندمان عملکرد بر اساس استانداردهاي روز دنيا ، افزايش سود دهي، نحوه مديريت صحيح نيروي انساني ، کنترل هزينه هاي توليد و فروش حرفه اي محصولات و بالاخره آشنايي با سازه هاي گلخانه اي برگزار شد.

با بهره گيري از آموزه هاي دوره ياد شده تعدادي از شرکت هاي ايراني در حال مذاکره اوليه جهت همکاري در ساخت و ساز گلخانه اي، تهيه سيستم هاي کنترل اقليم و آبياري، خريد بذر، اخذ نمايندگي انحصاري در ايران، تهيه سيستم مه پاش و دستگاههاي کنترل آفات مي باشند.