جذب ۱۰۰ هزار ميليارد ريال منابع در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري

تاریخ انتشار : 1400/04/27

بررسي‌هاي انجام شده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نشان مي‌دهد طي ماه گذشته، خالص منابع جذب شده اين صندوق‌ها به ۱۰۰ هزار ميليارد ريال رسيد.

به گزارش ايبِنا به نقل از سنا؛ فاطمه پزشک زاده، کارشناس مسئول اداره بازرسي صندوق‌هاي سرمايه‌گذار سازمان بورس با اعلام اين مطلب گفت: بررسي وضعيت ترکيب دارايي‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در تاريخ ۲۰ تير ۱۴۰۰، حاکي از اين است که دارايي‌هاي تحت مديريت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، به ميزان ۵ هزار و ۱۳۷ هزار ميليارد ريال رسيده است.

در ميان صندوق هاي سرمايه گذاري، صندوق هاي با درآمد ثابت، بالاترين ارزش دارايي ها را به ميزان ۳ هزار و ۶۵۸ هزار ميليارد ريال به خود اختصاص دادند؛ همچنين صندوق هاي بازارگرداني با ارزش دارايي ۸۷۱ هزار ميليارد ريال در رتبه دوم قرار دارند. صندوق هاي سهامي، مختلط و کالايي نيز به ترتيب با ارزش ۵۶۳، ۲۸ و ۱۴  هزار ميليارد ريال در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

پزشک زاده در خصوص وضعيت سرمايه‌گذاري صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز بيان کرد: بيشترين حجم سرمايه گذاري شده توسط صندوق هاي سرمايه گذاري را «سهام» تشکيل مي دهد که حدود ۳۶ درصد است. «اوراق بهادار با درآمد ثابت» نيز حدود ۳۲ درصد از سرمايه هاي صندوق ها را تشکيل مي دهند و سپرده هاي بانکي به ميزان ۲۹ درصد در رتبه بعدي سرمايه‌گذاري اين صندوق ها قرار دارند.