تصويب افزايش سرمايه بانک مهر ايران به ۵۰۰۰ ميليارد تومان

تاریخ انتشار : 1400/04/28

مديرعامل بانک مهر ايران گفت: در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه و فوق‌العاده اين بانک با حضور نمايندگان سهامداران مصوب شد ۱۰ درصد سود اين بانک در سال مالي منتهي به پايان اسفند سال ۱۳۹۹ به سهامداران پرداخت و مابقي آن به عنوان سود انباشته در افزايش سرمايه بانک لحاظ شود.

به گزارش روابط عمومي بانک قرض‌الحسنه مهر ايران، مرتضي اکبري اظهار داشت: طبق مصوبه مجمع عمومي سالانه و فوق‌العاده بانک مهر ايران، قرار شد ۱۰ درصد سود به سهامداران پرداخت شود و مابقي آن به عنوان سود انباشته در افزايش سرمايه شرکت طي چند مرحله به کار گرفته شود. مقرر شد که افزايش سرمايه ۲۵۰۰ ميليارد توماني اين بانک در چند مرحله از محل اين سود انباشته صورت گيرد؛ در مرحله اول ۹۰۰ ميليارد تومان از سود انباشته سال ۱۳۹۹ و مابقي آن در سال‌هاي آتي از همين محل تأمين خواهد شد.

اهداف بانک مهر ايران از افزايش سرمايه عبارت است از بهبود ساختار و نسبت هاي مالي، بهبود سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه، رشد و توسعه فعاليت‌ها و همچنين افزايش اعتبار بانک.

يکي از باثبات‌ترين سرفصل‌هاي صورت مالي، سرمايه ثبت شده بانک‌ها است و اين عنصر از صورت‌هاي مالي تأثير بااهميتي در نسبت‌هاي مالي دارد و يکي از شرايط لازم براي حفظ سلامت نظام بانکي به شمار مي‌رود. از مهم‌ترين نسبت‌هاي نظام بانکي مي‌توان به نسبت کفايت سرمايه اشاره کرد. طبق قوانين حاکم بر بانکداري ايران اين نسبت از تقسيم سرمايه پايه به جمع دارايي‌هاي موزون شده بر حسب ريسک محاسبه مي‌شود و بايد حداقل ۸ درصد باشد. از آنجا که نسبت کفايت سرمايه، با توجه به روند رشد دارايي‌ها و گسترش فعاليت‌هاي بانک روند کاهشي را داراست؛ بنابراين اصلي‌ترين راهکار در خصوص مديريت و ايجاد تعادل ميان سرمايه و ريسک‌هاي موجود در دارايي‌ها، افزايش سرمايه است.

گفتني است سرمايه بانک مهر ايران در بدو تأسيس (سال ۱۳۸۶) مبلغ ۱۵هزار ميليارد بود که پس از افزايش سرمايه سال ۱۳۹۹ به ۲۵هزار ميليارد ريال رسيد. اکنون با مصوبه مجمع عمومي، سرمايه اين بانک در چند مرحله به ۵۰هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.

م. خ