تمايل بانک‌هاي تخصصي و تجاري به وام‌دهي با سود ثابت در بهار ۱۴۰۰

تاریخ انتشار : 1400/05/23

تهران - ايرنا - بررسي آمارها نشان مي‌دهد در بهار امسال بانک‌هاي تجاري و تخصصي تمايل بيشتري به پرداخت تسهيلات با سود ثابت داشتند و از قراردادهاي مبادله‌اي بيشتر استقبال کردند و براين اساس در مجموع ۳۷۱ هزار ميليارد تومان وام با سود ثابت پرداخت کردند.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، بانک‌ها در بانکداري اسلامي مجاز به اعطاي تسهيلات به مردم هستند تا اين افراد به صورت غيرمستقيم در سرمايه‌گذاري‌ها شرکت کنند. اين تسهيلات طبق عقود اسلامي و به صورت فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف، جعاله، مزارعه، مضاربه، مشارکت مدني، مشارکت حقوقي، قرض الحسنه، مرابحه و سرمايه‌گذاري مستقيم پرداخت مي‌شود.

در شبکه بانکي کشور، بانک‌هاي تخصصي، تجاري و موسسات اعتباري هر يک با توجه به سياست‌هاي تعريف شده به مشتريان خود تسهيلات پرداخت مي‌کنند.

براساس آخرين داده‌هاي آماري بانک مرکزي در سه ماه نخست امسال، بانک‌ها و موسسات اعتباري در مجموع ۲ هزار و ۵۴۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کردند. اين رقم در مقايسه با آخرين ماه سال گذشته ۶.۴ درصد رشد داشته است.

عمده تسهيلات پرداختي به صورت مرابحه بوده است. به اين صورت که بانک‌ها متناسب با اعتبار مشتريان خود، کارت اعتباري براي خريد در اختيار آنها قرار مي‌دهند. در دوره مذکور بانک‌ها و موسسات اعتباري ۷۳۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات به صورت مرابحه در اختيار مشتريان قرار دادند که در مقايسه با آخرين ماه سال گذشته ۹.۶ درصد افزايش داشت.

تمايل

بانک‌هاي تجاري ۳۸۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کردند

در تقسيم‌بندي شبکه بانکي، بانک‌هاي تجاري به مواردي اطلاق مي‌شود که  فعاليت‌ اعتباري‌ آنها به‌ بخش‌ اقتصادي‌ خاصي‌ محدود نمي‌شود. بانک‌هاي ملي، سپه، پست بانک، تجارت، ملت و صادرات در اين گروه قرار دارند.

در سه ماه نخست امسال بانک‌هاي تجاري در مجموع ۳۸۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کردند که در مقايسه با اسفند سال گذشته ۳.۸ درصد رشد داشت.

اين بانک‌ها ۵۳ هزار ميليارد تومان تسهيلات به صورت قرض الحسنه، ۱۴ هزار ميليارد تومان تسهيلات مرابحه، ۱۱۹ هزار ميليارد تومان تسهيلات فروش اقساطي، ۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات در قالب مشارکت مدني پرداخت کرده است.

آمارهاي بانک‌مرکزي نشان مي‌دهد در بهار امسال بانک‌هاي تجاري بيشتر تمايل داشتند تسهيلات با سود ثابت پراخت کنند، در واقع بانک‌هاي تجاري تمايل به تسهيلات با عقود مبادله‌اي دارند. مصداق عقود مبادله‌اي فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف و جعاله است. مجموع تسهيلات پرداختي بانک‌هاي تجاري با سود ثابت ۱۶۱ هزار ميليارد تومان است.

پرداخت ۳۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانک‌هاي تخصصي

بانک تخصصي، بانک‌هايي‌ هستند که‌ فقط به‌ زمينه‌هاي‌ خاصي‌ از فعاليت‌ اقتصادي‌ مي‌پردازند واعتبارهاي‌ خود را در جهت‌ خاصي‌ هدايت‌ مي‌کنند. بانک‌هاي‌ صنعت‌ و معدن، مسکن، کشاورزي‌ و توسعه‌ صادرات، بانک‌ تخصصي‌ به‌ شمار مي‌روند.

در بهار امسال بانک‌هاي تخصصي در مجموع ۳۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کردند که در مقايسه با اسفند سال گذشته تغيير قابل توجهي نداشته است.

عمده تسهيلات پرداختي اين بانک‌ها در اين دوره به صورت فروش اقساطي بوده است. براين اساس در سه ماهه نخست ۱۶۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات به صورت قرض الحسنه پرداخت شده است. البته اين ميزان پرداخت در مقايسه با اسفند پارسال ۱.۲ درصد کم شده است.

بانک‌هاي تخصصي همچون بانک‌هاي تجاري در سه ماه نخست امسال تمايل بيشتري به پرداخت تسهيلات با سود ثابت داشتند و از عقود مبادله‌اي بيشتر استقبال کردند. براساس آمار بانک‌هاي تخصصي در مجموع ۲۱۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات با سود ثابت به شکل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک، سلف و جعاله است.

تمايل

  •  
  •  
  •  
  •  
  •