پايان شهريور؛ آخرين مهلت دريافت مجوز شرکت اعتبارسنجي

تاریخ انتشار : 1400/06/24

دبير شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي گفت: آخرين مهلت ثبت‌نام براي متقاضيان تاسيس شرکت‌هاي اعتبارسنجي توسط بانک مرکزي آخر شهريورماه ۱۴۰۰ است.  

عليرضا قيطاسي در گفت و گو با ايبِنا با بيان اينکه اموال مازاد را مي‌توان به دو گروه تقسيم کرد گفت: ممکن است بانک ها اموالي داشته باشند که از نگاه بيروني، مازاد تلقي شود. بر اساس سياست بانک ها و بانک مرکزي، خدمات بانکداري الکترونيک بايد افزايش يابد و از سوي ديگر تعداد شعب بانک ها کاهش يابد که در اين صورت به عنوان نمونه وقتي يک بانکي که تمام شعب آن ملکي است و بايد حدود ۲۰ درصد شعب خود را نيز کاهش دهد، به هر حال مقداري املاک مازاد ايجاد خواهد شد. در اين شرايط اين نوع از اموال بر اساس دستورالعمل موجود، به مزايده گذاشته مي‌شود.

دبير شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي تاکيد کرد: برخي ديگر از اموال مازاد بانک ها نيز به ناچار به تمليک درآمده است که طبيعتا بانک علاقه‌اي به نگهداري اموال و بنگاه داري ندارد چرا که بانک پولش را مي‌خواهد تا بتواند تسهيلات مجدد اعطا کند. ضمن اينکه اين پول‌ها هم متعلق به مردم است و بايد سر جاي خود بازگردد.

وي ادامه داد: وقتي بانک به واحدهاي اقتصادي تسهيلات اعطا کرده و به هر دليلي طرف وام گيرنده بازپرداخت را انجام نداده است، بانک هم براساس مقررات، اقدامات قانوني انجام مي دهد و بابت طلب موجود يک ملک به بانک منتقل خواهد شد.

به گفته دبير شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي، اگر واحد توليدي فعال بوده باشد، به فعاليت خود ادامه مي‌دهد اما برخي واحدها هم قبل از به تمليک درآمدن بانک غيرفعال بوده است که سعي مي‌کنيم اقداماتي در جهت فعال نمودن واحدها انجام دهيم. بانک هيچ واحد فعالي را غيرفعال نکرده و نخواهد کرد.

قيطاسي با تاکيد بر اينکه کار اعتباري در تمام دنيا همراه با ريسک است، تصريح کرد: بنابراين نمي توان انتظار داشت مشکلات اموال و املاک مازاد بانک ها وجود نداشته باشد، بلکه براي به حداقل رساندن اين ريسک بايد اقداماتي انجام شود که اين امر با اعتبارسنجي، شناخت مشتري و رعايت بهداشت اعتباري محقق خواهد شد.

وي تاکيد کرد که اعتبارسنجي بايد بسيار دقيق انجام شود و جزئيات امر نيز بررسي شود و ضمن اشاره به توان بازپرداخت تسهيلات از سوي وام گيرنده گفت: خوداظهاري تنها ملاک نيست و بايد سامانه‌هاي اعتبارسنجي به تمام سازمان‌هاي ذيربط متصل و تعامل مستمر برقرار باشد.

دبير شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي افزود: با توجه به دستورالعمل بانک مرکزي درباره تاسيس و فعاليت شرکت هاي اعتبارسنجي که در نظام سنجش پيش بيني شده کم کم در حال شکل گرفتن هستند که در اين رابطه آخرين مهلت ثبت نام براي متقاضيان تاسيس شرکت هاي اعتبارسنجي توسط بانک مرکزي آخر شهريورماه ۱۴۰۰ است.  

  •