«معماي شکوفايي؛ چگونه نوآوري ملت‌ها را از فقر بيرون مي‌آورد»

تاریخ انتشار : 1400/09/23

 

 تاليف: تعدادي از اساتيد دانشگاه هاروارد، در سال ۲۰۱۹

اين کتاب ترجمه جعفر خيرخواهان

تلخيص : مهدي ترکمان

اين کتاب در رابطه با تجربه ۲۰ کشور مهم دنيا (آمريکا، کره جنوبي، ژاپن، مکزيک، برزيل و ...) در زمينه فقرزدايي، ثروت آفريني، توسعه و شکوفايي مي باشد.


 

 تاليف: تعدادي از اساتيد دانشگاه هاروارد، در سال ۲۰۱۹

اين کتاب ترجمه جعفر خيرخواهان

تلخيص : مهدي ترکمان

اين کتاب در رابطه با تجربه ۲۰ کشور مهم دنيا (آمريکا، کره جنوبي، ژاپن، مکزيک، برزيل و ...) در زمينه فقرزدايي، ثروت آفريني، توسعه و شکوفايي مي باشد.


اسناد مرتبط