دوره آموزشي شهر هوشمند « از نيازسنجي تا پياده‌سازي »

تاریخ انتشار : 1400/10/21

برگزار کننده : مدرسه کسب و کار تکاپو

در دوره آموزشي هوشمندسازي شهر، علاوه بر مباحث پايه شهرهوشمند، سخنرانان به بررسي تحولات و روندهاي هوشمندسازي در دنياي امروز مي‌پردازند و تجارب خود را از پروژه‌هاي داخلي و بين‌المللي هوشمندسازي در شهرها بيان مي‌کنند.

در ادامه دوره، نقش زيرساخت، تکنولوژي و نوآوري در هوشمندسازي شهرها بررسي مي‌شود و همچنين تحول ديجيتال و نقش آن در پياده‌سازي پروژه‌هاي هوشمندسازي شهر بيان شده، نقش ارزيابي اقتصادي و مشارکت کنشگران مختلف، سازمان‌هاي مربوطه، بخش خصوصي و مردم در پروژه‌هاي هوشمندسازي شهر مطرح خواهدشد. مباحث مربوط به قانون‌گذاري و سياست‌گذاري و همچنين حکمراني در شهر هوشمند بيان مي‌شود.

در طول دوره با استناد به آموزه‌هاي فراگرفته شده، کارگا‌هاي کسب تجربه عملي برپا خواهد شد و فراگيران مي‌توانند علاوه بر آموزش تئوري با نگاه‌هاي مختلف و تاثير رشته‌ها و موضوعات متفاوت در شهر هوشمند آشنا شده و با شبکه‌سازي ميان خود و صنايع مختلف، مقدماتي را براي رفع نياز شهروندان با هدف ارتقا کيفيت زندگي شهري فراهم کنند.

اجزا و برنامه‌هاي دوره:

معرفي روندهاي بين‏ المللي و داخلي هوشمندسازي شهر

سخنرانان مجرب، مديران ارشد هوشمندسازي شهر در ايران، اروپا و امريکاي شمالي

برقراري تعامل بين رشته‌ها و صنايع مختلف دخيل در هوشمندسازي شهري و شبکه‌سازي با مشارکت افراد متخصص

مورد کاوي نمونه‌هاي داخلي و بين‌المللي هوشمندسازي شهر

مدرک معتبر از دانشگاه اميرکبير

پنل گفتگو و انتقال تجربه

کارگاه تجربه عملي

جشن پايان دوره

 

زمان شروع دوره : بهمن ماه 1400

مدت زمان دوره :   دو ماه

 شهريه دوره : 235/000/000  ريال

 

شماره تماس:

9103-4208 (021)