سومين همايش مالي ايران

تاریخ انتشار : 1400/11/30

سومين همايش مالي ايران روز شنبه، 30 بهمن، 1400 توسط انجمن مالي ايران در شهر تهران برگزار مي شود.

 

حوزه هاي تحت پوشش: اقتصاد و دارائي

برگزار کننده: انجمن مالي ايران

شهر برگزاري: تهران

محورهاي اصلي همايش:

محورهاي اصلي همايش آينده پژوهي صنعت مالي

 

مروري بر کليات آينده پژوهي:

مباني معرفت شناختي، ابزار و روش هاي آينده پژوهي

تدوين چشم­ انداز و نکات مرتبط با آن

سناريو سازي و انواع مدل ­هاي آن

اهميت آينده ­پژوهي در برنامه ­ريزي کلان

 

آينده پژوهي و کارکردهاي آن:

آينده پژوهي و توسعه بازار سرمايه

آينده علوم مالي، اقتصادي و حسابداري

جايگاه آينده­ پژوهي و نقش آن در بنگاه ­داري

آينده ­پژوهي طراحي ابزارهاي مالي و توسعه آن­ها

آينده ­پژوهي و اصلاح نظام بانکي

آينده ­پژوهي و توسعه صنعت بيمه

 

آينده پژوهي و تفکر استراتژيک:

 

نقش آينده­ پژوهي در برنامه ­ريزي استراتژيک بازار سرمايه و نهادهاي مالي

تعيين نقشه استراتژيک توسعه نهادهاي مالي به کمک رويکرد آينده­ پژوهي

نقش آينده ­پژوهي در تدوين استراتژي ­هاي نوين نظام بانکي کشور

نقش آينده ­پژوهي در تدوين استراتژي­ هاي صنعت بيمه کشور

 

آينده پژوهي نهادهاي مالي، بانک ­ها و بيمه ­ها:

 

آينده پژوهي در حوزه صنعت کارگزاري

آينده پژوهي در حوزه صندوق ­هاي سرمايه ­گذاري

آينده پژوهي در حوزه شرکت­ هاي تامين سرمايه

آينده پژوهي در حوزه شرکت­ هاي سرمايه ­گذاري و هلدينگ

آينده پژوهي در حوزه موسسات رتبه­ بندي اعتباري

آينده پژوهي در حوزه شرکت ­هاي پردازش اطلاعات مالي

آينده پژوهي در حوزه بازارگردانان

آينده پژوهي در حوزه شرکت ­هاي مشاور سرمايه ­گذاري

آينده پژوهي در حوزه کانون ­ها (کانون­ هاي نهادهاي سرمايه­ گذاري، کارگزاران و ...)

آينده ­پژوهي در حوزه طراحي نهادهاي مالي جديد در بازار سرمايه

آينده­ پژوهي در حوزه بانک­ها و نظام بانکي

آينده­ پژوهي در حوزه شرکت ­هاي بيمه

 

بخش ويژه:

آينده­ پژوهي سياست­ هاي اقتصادي و بازار سرمايه

آينده­ پژوهي بازار سرمايه و سهامداران خرد

سايرمحورها