ورود هر ميزان ارز به کشور معاف از ماليات است

تاریخ انتشار : 1401/02/24

بانک مرکزي در تاريخ ۷ فروردين ماه سال جاري موضوع معافيت مالياتي ورود ارز به داخل کشور را به گمرک ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بانک مرکزي، بر اساس ابلاغ اين بانک به گمرک و مبتني بر مصوبه ستاد مقابله با تحريم شوراي عالي امنيت ملي، ورود ارز به کشور (اعم از اسکناس و حواله) معاف از ماليات است.

بر اين اساس هر شخص حقيقي و حقوقي مي‌تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودي، به هر ميزان اسکناس ارز به کشور وارد نمايد و هيچ يک از دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي و گمرک حق ممانعت از آن را ندارد. بانک مرکزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي مرتبط موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا ورود ارز تسهيل و فعالان در اين حوزه نگران موضوع ماليات و برخورد نظارتي پيرامون واکاوي منشأ سرمايه نشوند.