اعلام آمادگي براي حضور در جلسه آتي باشگاه مديران

با سلام و احترام،
همانگونه که مستحضريد جلسه اول باشگاه مديران کانون مورخ 22 آذر سال 1401 برگزار گرديد، از اهداف اين باشگاه
ميتوان به ايجاد فضايي براي تبادل تجربيات، اطلاعات حرفه اي و برنامه ريزي براي همکاري هاي گروهي و برگزاري جلسات
هم انديشي تخصصي و تضارب آرا ...

هيأت موسس باشگاه مديران کانون تشکيل شد

در نخستين نشست اعضاي باشگاه مديران کانون، که سه شنبه شب 22 آذر ماه در سالن مجموعه فرهنگي ورزشي بانک ملت برگزار شد حاضران پيشنهادمهندس فرج زاده عضو شوراي عالي کانون ( مسئول برنامه راه اندازي باشگاه مديران ) را مبني بر اتخاذ تصميم ها با خرد جمعي و نظر اکثريت اعضاي باشگاه ...

دعوت از داوطلب محترم عضويت در باشگاه مديران کانون براي نشست اول

با سلام و احترام،

با سپاس از قبول دعوت عضويت در باشگاه مديران و به اميد بهره مندي شايسته از فضاي تعاملي جديدي که ايجاد شده ، خواهشمند است براي حضور در نخستين نشست اعضاي باشگاه که اواخر آبان ماه جاري به صورت ضيافت صرف شام، برگزار خواهد شد مبلغ 4 ميليون ريال به ...

فهرست اسامي داوطلبان عضويت در باشگاه مديران

فهرست اسامي داوطلبان عضويت در باشگاه مديران ( تا کنون ) برپايه زمان درخواست عضويت 

طرح باشگاه مديران شرکتهاي عضو کانون

برخي از اعضاي صاحبنظر کانون اغلب براين باورند که برنامه هاي هم افزايي و بهره مندي کامل از خرد جمعي و توانايي ها ، ظرفيت ها و ارتباطات سازنده تک تک اعضا که هرکدام در حوزه اي صاحب تخصص و  برخودار از نفوذ معنوي اند، موجب ارتقاء بيش از پيش جايگاه کانون خواهد شد.

اعلام موجوديت باشگاه مديران

 

 

همکار گرانقدر

مدير عامل محترم شرکت عضو کانون

 

با نام وياد خداوند متعال و عرض تهنيت پيشاپيش به مناسبت فرا رسيدن نوروز

به استحضار مي رسانم، شوراي عالي کانون با هدف برگزاري ...