اطلاعيه هاي آموزشي
در اين بخش اطلاعيه هاي آموزشي قرار مي گيرد

دوره تخصصي ويژه مديران عامل آنچه مديران عامل بايد بدانند

احتراماً به استحضار مي‌رساند شرکت مشاوره مديريت مير (وابسته به موننکو ايران)با همکاري کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، با توجه به چالش هاي بزرگ پيش رو براي مديران عامل در عصر اقتصاد جهاني و رقابت فزاينده و به منظور توسعه دانش و مهارت‌هاي مربوط به تحولات ...

نظرسنجي درخصوص درخواست اعلام نياز آموزشي

مديرعامل محترم شرکت عضو کانون