افزايش سقف فردي تسهيلات نوسازي و بهسازي مسکن روستايي و قرض الحسنه اشتغالزايي

تاریخ انتشار : 1398/02/25

شوراي پول و اعتبار طي دو مصوبه، افزايش سقف فردي «تسهيلات يارانه‌اي قابل اعطا بابت بازساي و نوسازي اماکن مسکوني روستايي» به مبلغ ۴۰۰ ميليون ريال و نيز «تسهيلات قرض الحسنه اشتغالزايي» به ۵۰۰ ميليون ريال را تصويب کرد.

به گزارش ايسنا، شوراي پول و اعتبار عصر ديروز در يکهزار و دويست و هفتادمين جلسه خود به رياست دکتر عبدالناصر همتي، با افزايش سقف فردي «تسهيلات يارانه‌اي قابل اعطا بابت بازساي و نوسازي اماکن مسکوني روستايي» به مبلغ ۴۰۰ ميليون ريال موافقت کرد. تسهيلات مورد اشاره با معرفي متقاضيان به بنياد مسکن انقلاب اسلامي به بانک‌هاي عامل قابل پرداخت است.

بنا بر اعلام بانک مرکزي همچنين اعضاي شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف فردي «تسهيلات قرض الحسنهاشتغالزايي» به ۵۰۰ ميليون ريال موافقت کردند. لازم به ذکر است، اين تسهيلات با معرفي نهادهاي حمايتي مندرج در قوانين مرتبط (ازجمله کميته امداد امام خميني (ره)، بهزيستي، صندوق اشتغال و کارآفريني امور ايثارگران و وزارت کار و امور اجتماعي) به بانک‌هاي عامل قابل اعطاست.