مصوبات بيست و پنجمين جلسه شوراي فقهي بانک مرکزي

تاریخ انتشار : 1399/04/10

در بيست و پنچمين جلسه شوراي فقهي بانک مرکزي، مسئله نحوه تامين مالي شرکت‌هاي واسپاري (ليزينگ) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري بررسي شد.

به گزارش ايبِنا به نقل از انجمن مالي اسلامي، در بيست و پنچمين جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ شوراي فقهي بانک مرکزي، گزارش معاونت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه تامين مالي شرکت هاي واسپاري (ليزينگ) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي از حيث ابعاد فقهي مطرح و مقرر شد:

۱)    تامين مالي شرکت‌هاي واسپاري(ليزينگ) توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي در قالب عقود مشارکت مدني، فروش اقساطي و مرابحه امکان‌پذير است.

۲)    اجاره عملياتي توسط شرکت‌‎هاي واسپاري (ليزينگ) از جهت انطباق با موازين شرعي مورد تاييد است.

۳)    انتشار اوراق بهادار مالي اسلامي از جمله اوراق مرابحه، وکالت، اجاره، مشارکت و استصناع براي تامين مالي توسط شرکت‌هاي واسپاري (ليزينگ) بلامانع است.