رسیدگی رایگان بانک مرکزی به درخواست تاسیس یا تطبیق فعالیت نهادهای پولی غیربانکی

تاریخ انتشار : 1395/06/13

مشروح خبر


به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، بر مبنای گزارش های واصله، متاسفانه برخی از متقاضیان تاسیس یا تطبیق فعالیت موسسات پولی غیربانکی اعم از شرکت های واسپاری (لیزینگ)، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و صرافی ها، بدون اطلاع از روند رسیدگی به درخواست های خود در بانک مرکزی با استخدام اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان واسط، مخارج سنگینی را متحمل می شوند.
طبق رویه ها و ضوابط جاری، در صورتی که طبق دستورالعمل های مصوب و ضوابط جاری، امکان ترتیب اثر به درخواست هر یک از متقاضیان امکان پذیر نباشد، مراتب به صورت مشخص به اطلاع متقاضیان می رسد.
روابط عمومی بانک مرکزی تاکید کرده است که این بانک آمادگی دریافت گزارش هر گونه تخلف و معرفی افراد سودجو را داشته و با متخلفان حسب قوانین و مقررات از طریق مراجع قانونی ذی صلاح برخورد خواهد شد.