تصويب الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم

تاریخ انتشار : 1397/03/09

تهران- ايرنا- نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: لايحه الحاق جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم در جلسه امروز- سه شنبه- اين کميسيون تصويب شد.

کمال دهقاني فيروزآبادي در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايرنا با اشاره به جلسه امروز -سه شنبه- اين کميسيون اظهار داشت: اعضاي کميسيون امنيت ملي مجلس در چندين جلسه با حضور کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس، وزارت امور خارجه و برخي دستگاه هاي ديگر اين لايحه را بررسي کردند.
نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم با تعيين هشت شرط از سوي ايران در کميسيون تصويب شد. همچنين اعلاميه تفسيري از سوي دولت در مورد اين لايحه به کميسيون ارائه داده شد که اين اعلاميه تفسيري نيز در جلسه امروز تصويب شد.
دهقاني فيروزآبادي اضافه کرد: اکثريت اعضاي کميسيون به اين لايحه راي مثبت دادند که پس از تصويب، به هيات رئيسه مجلس ارجاع شد.
نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يادآور شد: احتمالا در صورت اتمام بررسي انتخات هيات رئيسه در جلسه فردا، اين لايحه در دستور کار بررسي مجلس قرار گيرد.
به گزارش ايرنا، لايحه الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم در جلسه چهارشنبه مجلس مورد بررسي قرار گرفت که بررسي اين لايحه حواشي زيادي را در پي داشت. نهايتا علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با ارجاع اين لايحه به کميسيون امنيت ملي از اعضاي اين کميسيون خواست که سريع تر اين لايحه را بررسي کنند.
اين لايحه يکشنبه اين هفته در جلسه فوق العاده کميسيون امنيت ملي بررسي شد اما به دليل آبستراکسيون (نصاب شکني) تعدادي از نمايندگان، جلسه از حد نصاب افتاد و راي گيري به امروز موکول شد که نهايتا اين لايحه با اکثريت آرا تصويب شد.