روحاني: بانک‌ها بايد سالم سازي شوند

تاریخ انتشار : 1397/08/14

رئيس جمهوري با تاکيد بر اينکه، بانک ها بايد سالم سازي شوند، گفت: اصلاح امور بانک ها بايد به نحوي باشد که به دولت کمک کنند.

به گزارش خبرنگار ايبِنا، حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني صبح امروز (دوشنبه) در نشست با معاونين و مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي، اظهارداشت: امروز اقتصاد در خط مقدم مبارزه است و اين وزارتخانه نوک پيکان استقامت برابر توطئه هاي آمريکاست.

وي با اشاره به گزارشات مختلف ارائه شده توسط معاونين وزير اقتصاد درباره بازار سرمايه، مناطق آزاد، ماليات و فعال شدن سهام عدالت و همچنين خزانه داري ، افزود: تمامي اين موارد وظايف سخت تر و سنگين تري را بر دوش دارند.

روحاني با بيان اينکه امروز بازار بورس و فرابورس نقش خوب و سازنده اي دارند، افزود: بخشي از مسئوليت بانک ها بايد به بازار سرمايه واگذار شود؛ بورس ما اين توان را دارد که بخشي از نيازمندي و تجهيز منابع مالي کشور را برعهده بگيرد.

رئيس جمهور تصريح کرد دولت تلاش کرد تا اوراق در جامعه جايگاه مطمئني پيدا کند و اين موضوع کار بازار سرمايه را نيز تسهيل مي کند. چندين بار در دولت تاکيد کردم چه در پرداخت سود و چه در بازپرداخت اصل اوراق حتي يک روز تاخير جايز نيست و مردم بايد بدانند قولي که دولت به آنها داده، پاي آن ايستاده است.

وي ادامه داد: دولت درباره اوراق به مردم اعتماد داده و مردم بايد همان طور که به اسکناس اعتماد دارند به اوراق نيز اعتماد داشته باشند. اميدواريم از اين فرصت مناسبي که در بازار سرمايه ايجاد شده، استفاده بيشتري به ويژه در اين شرايط بکنيم.

روحاني خاطرنشان کرد: البته تحريم به بازار سرمايه کمک کرده است و افزايش قيمت ارز باعث شده تا ارقام بازار سرمايه بالا برود؛ بازار سرمايه مسئوليت سنگيني دارد و به همان مقداري که دست بانک ها بسته شده، دست بازار سرمايه باز شده است.

روحاني گفت: هر چقدر بتوان بين اقتصاد، دولت و شبه دولتي فاصله بياندازيم به نفع مردم است و بسياري از امور بايد به مردم واگذار شود.

رييس جمهور تاکيد کرد: مردم در کمک به اقشار آسيب پذير در قالب NGO اگر فعال شوند از دولت بهتر عمل مي کنند و در جامعه اگر بخش هاي فرهنگي مردمي را سازماندهي کنيم بهتر از دولت و شبه دولتي در فرهنگ جامعه مي توانند تاثيرگذار باشند.

وي ادامه داد: هرچه بتوانيم کارها را به مردم واگذار کنيم به نفع ما خواهد بود و مردم بهتر از ما تلاش مي کنند. بخش خصوصي بر اساس اهداف کار مي کند و بخش دولتي به صورت ساعتي. البته بخشي از امور حاکميتي را نمي توان در قالب بخش خصوصي اداره کرد ولي بخش عمده اي را مي توان به مردم واگذار کرد و سياست هاي اصل ۴۴ به معناي واقعي کلمه بايد اجرا شود.

روحاني با اشاره به مسائل بانک ها گفت: اصلاح امور بانک ها بايد به نحوي باشد که به دولت کمک کنند. نقدينگي موجود فعلي و غول نقدينگي از کجا مي آيد؟ ممکن بود در يک زماني دولت آن را ايجاد و استقراض مي کرد و پايه پولي را بالا مي برد ولي امروز اينگونه نيست و در دولت تدبير و اميد رشد نقدينگي به ضريب فزاينده مربوط مي شود و به پايه پولي مربوط نيست و عمدتا بانک ها در اين بخش نقش دارند.

رييس جمهور افزود: بانک ها از يک طرف به مردم خدمت مي کنند و از سويي نيز به مردم فشار مي آورند. بانک ها بايد سالم سازي شوند و امروز اقتصاد ايران به بانک ها متصل است. اقتصاد ما وابسته به سيستم بانکي است و بانک مسئوليت بسيار سنگيني دارد و ما وقتي اضافه برداشت ها را مي بينيم برخي موارد تکان دهنده است و بانک هاي خصوصي اوضاع بدي دارند و در برخي از بانک هاي دولتي نيز اوضاع خوب نيست.

روحاني در ادامه با اشاره به اينکه بانک ها از منابع بانک مرکزي استفاده مي کنند که هنر نيست، گفت: دولت مي تواند از اين منابع استفاده کند و در اختيار توليد و صنعت کشور قرار دهد.

وي افزود: بانک ها بايد دست از بنگاهداري بردارند اين همه شعبه و ساختمان بانک ها براي چيست؟ چرا بانک ها تسهيلات پرداختي خود را در درجه اول به بنگاه هاي خود پرداخت مي کنند؟

رييس جمهوري درادامه گفت: من در سفرهاي اخيري که به کشورهاي خارجي داشتم، به شعبات بانک ها توجه زيادي کردم برخلاف کشور ما که از ابتدا تا انتهاي خيابان چندين شعبه بانک وجود دارد، در اين کشورها تعداد اندکي شعبه وجود دارد.

رقابت بانک ها نا سالم است

روحاني با تاکيد بر رقابت ناسالم بانک ها، اظهار داشت: رقابت سالم خوب است اما اکنون رقابت بين بانک ها ناسالم است.

لزوم افزايش نظارت بانک مرکزي بر بانک ها

رييس جمهور دولت دوازدهم با تاکيد بر افزايش نظارت بانک مرکزي بر فعاليت بانک ها، گفت: نظارت بانک مرکزي بر سيستم بانکي ضعيف است که نياز به افزايش و تقويت نظارت بر عملکرد آن ها است زيرا همه شاهد بوديم که موسسات غير جاز چه بلايي بر سر کشور و اقتصاد آوردند.

وي ادامه داد: ۲۵۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي امروز مربوط به اين موسسات غيرمجاز است و باعث شدند از پايه پولي بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان پول استفاده کنيم. چرا يک عده متخلف و افرادي بايد به مردم خيانت کنند و به اعتماد عمومي لطمه بزنند.

به گفته وي يکي از اقدامات بزرگ سيف، رييس کل پيشين بانک مرکزي، بستن موسسات غير مجاز بود و به همين دليل در تاريخ هميشه به نيکي از وي ياد خواهد شد.

 ادامه دارد...