مرکز آمار: تابستان امسال نرخ تورم توليد در بخش خدمات ۳۰ درصد شد

تاریخ انتشار : 1398/08/13

بررسي‌هاي جداول آماري نشان مي‌دهد که در فصل مورد بررسي، در ميان بخش‌هاي خدمات در کشور، کمترين تورم ساليانه مربوط به بخش «خدمات مستغلات، اجاره و فعاليت هاي کسب و کار» با ١٨.٢ درصد و بيش­ترين آن مربوط به بخش «خدمات هتل و رستوران» با ۴۸.۵ درصد است.

همچنين نرخ تورم توليد بخش خدمات کل کشور نسبت به تابستان (تورم فصلي) به ۷.۳ درصد رسيد که در مقايسه با تورم فصل در بهار ۱.۴ درصد افزايش داشته است.

کمترين تورم فصلي به ترتيب مربوط به بخش­هاي «خدمات واسطه گري‌هاي مالي (بيمه)» با ۰.۸ درصد ، «خدمات آموزش» با ۱.۴ درصد و «خدمات مستغلات، اجاره و فعاليت‌هاي کسب و کار» با ۵.۲ درصد است. بيشترين تورم فصلي توليد نيز مربوط به «خدمات بهداشت و مددکاري اجتماعي» با ۱۰.۵ درصد است.

نرخ تورم توليدکننده بخش‌هاي خدمات کل کشور  نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در تابستان ١٣٩٨ به ۳۰.۹ درصد رسيد که در مقايسه با تورم نقطه به نقطه در بهار  امسال، ١.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط ارايه‌دهندگان خدمات به

ازاي توليد خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان١٣٩٨ نسبت به فصل تابستان١٣٩٧، ٣٠.٩ درصد افزايش دارد.

همچنين در  بخش‌هاي خدمات کمترين نرخ مربوط به بخش «خدمات آموزش» با ۱۸.۴ درصد و بيش­ترين نرخ مربوط به بخش «خدمات هتل و رستوران» با ۵۷.۳  درصد است.

نرخ تورم توليدکننده (شاخص بهاي توليدکننده) از جمله شاخص‌هاي قيمتي است که در بررسي روند سطح قيمت‌ها بررسي مي‌شود و يکي از معيارهايي است که براي سنجش عملکرد اقتصادي، از سطح عمومي قيمت‌ها محاسبه و منتشر مي‌شود. از اين رو، تاثير قابل‌توجهي بر تصميم‌گيري صاحبان صنايع، سرمايه‌گذاران و حتي سياستمداران خواهد داشت. 
هدف از محاسبه نرخ تورم توليدکننده، اندازه‌گيري تغييرات قيمت‌هايي است که توليدکنندگان در ازاي فروش کالاها و خدمات خود دريافت مي‌کنند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت که اين شاخص، قيمت کالاها در کارخانه و مبدا توليد را در نظر مي‌گيرد. با بررسي اين شاخص مي‌توان از سطح تغيير قيمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفي يا تورم اطلاع کسب کرد. به بيان ديگر، هر افزايش يا کاهش قيمت در شاخص بهاي توليدکننده با يک وقفه زماني در شاخص بهاي مصرف‌کننده نيز مشاهده مي‌شود.