برنامه‌مداري بانک مرکزي براي ثبات نرخ‌ها در بازار

تاریخ انتشار : 1398/12/13

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: اطمينان داريم که برنامه مداري بانک مرکزي باز هم ثبات نرخ‌ها را در بازار ارز به ارمغان خواهد آورد.

مهرداد بائوج لاهوتي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با پيش بيني کاهش نرخ ارز در ماه هاي آتي، گفت: در حال حاضر جهش نرخ ها مقطعي بوده و با توجه به خريدهاي پايان سال دچار رشد قيمتي شده است.

نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه جو رواني حاکم بر بازار عامل اصلي ماندگاري حباب نرخ ارز بوده است، تصريح کرد: در ماه هاي اخير نرخ ارز همسو با تورم سالانه رشد واقعي خود را داشته، از اينرو حباب بيش از آن بايد کاهش يابد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاکيد بر اينکه برنامه هاي بانک مرکزي در حوزه ساماندهي ارزي مورد تاييد است، افزود: اطمينان داريم که برنامه مداري بانک مرکزي باز هم ثبات نرخ ها را در بازار ارز به ارمغان خواهد آورد.

وي با بيان اينکه مردم نبايد به التهاب هاي ارزي دامن بزنند، گفت: خريدهاي کاذب و بيش از نياز مصداق خريدهاي کاذب و رشد بي رويه نرخ ارز در بازار است. بائوج لاهوتي با تاکيد بر اينکه فضاهاي رواني نيز نبايد مردم را تحريک به خريد بيشتر کند، افزود: مردم بايد بدانند که اين فضاي شکل گرفته پايدار نبوده، از اينرو ضرر متوجه کساني است که درگير بازار خريد و فروش ارز شوند.

لاهوتي تصريح کرد: خوشبختانه بانک مرکزي در اين راستا برنامه هاي مدون و مناسبي دارد، از اينرو اين اطمينان از آينده بازار مي رود. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: موضوع مهمي که مي توان يکبار براي هميشه وضعيت ارز را ساماندهي کرده و از مفاسد در اين حوزه جلوگيري کند تک نرخي کردن ارز است.

  •