عرضه بيش از يک و نيم ميليارد دلار ارز در اسفندماه ۹۸ در بازار ثانويه

تاریخ انتشار : 1398/12/26

تهران – ايرنا – بانک مرکزي اعلام کرد :‌ در راستاي تامين ارز جهت واردات کالاها و مواد اوليه مورد نياز کشور، در اسفندماه جاري بيش از يک و نيم ميليارد دلار در بازار ثانويه ارز ا سوي اين بانک و صادرکنندگان غيرنفتي عرضه شده است.

به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، نرخ ارز در اين بازار بر مبناي عرضه و تقاضاي بازار از روند باثبات ‌برخور دار بوده است.

جريان مناسب عرضه ارز توسط پتروشيمي ها و ساير صادر کنندگان در کنار عرضه ارز بانک مرکزي، ضمن تامين ارز مورد نياز براي ثبت سفارش هاي انجام شده باعث روند کاهش نرخ ارز در اين بازار نيز شده است.

اين ميزان عرضه ارز در بازار ثانويه علاوه بر تامين ارز با نرخ ترجيحي جهت واردات کالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشکي بوده است و بانک مرکزي با هماهنگي وزارت بهداشت و ساير وزارتخانه ها با تامين مناسب ارز، بخصوص براي دارو، تجهيزات پزشکي و ساير کالاهاي اساسي و ضروري کشور، تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت و اجازه هيچ گونه خللي در تامين به موقع کالاهاي مورد نياز مردم عزيز را نمي دهد.