لزوم حمايت از عرضه املاک بانکي در بورس

تاریخ انتشار : 1399/06/16

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه بايد از عرضه املاک مازاد بانک‌ها در بورس کالا حمايت شود، گفت: به زودي يک شفافيت آماري در خصوص ميزان املاک بانک‌ها در کشور ايجاد مي‌شود.

محمدقلي يوسفي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به اينکه بانک‌ها املاک مسکوني را در اختيار دارند که بايد آن‌ها را واگذار کنند، گفت: با عرضه اين املاک مازاد در راستاي ساماندهي بازار مسکن‌ نيز گام برداشته خواهد شد.

وي افزود: موضوع عرضه املاک مازاد بانک‌ها در بورس کالا، امکان خوبي است تا از اين طريق اين واحدها به فروش رود و خريداران نيز آن‌ها را به چرخه بازار مسکن برگردانند، از سوي ديگر با حضور بانک‌ها در بورس مي‌توان اطلاعات دقيقي از تعداد واحدهايي که بانک‌ها در اختيار دارند، به دست آورد.

يوسفي اظهار داشت: از آن طرف خريداراني که اين واحدها را نيز در اختيار مي‌گيرند، به راحتي اطلاعات آن‌ها در دسترس است و با توجه به اينکه قرار است از خانه‌هاي خالي ماليات اخذ شود، اگر اين واحدها دوباره خالي بماند، به راحتي مي‌توان آن‌ها را شناسايي کرد و از آن‌ها ماليات گرفت.

اين اقتصاددان اضافه کرد: به طور کلي بانک‌ها بايد اموال مازاد خود را واگذار کنند و به نظر مي‌رسد با فراهم شدن عرضه اين املاک در بورس کالا، بازار سرمايه بهترين مکان براي انجام اين کار است، زيرا که در بورس يک بستر شفاف وجود دارد که همه چيز قابل رصد است و ديگر نمي‌تواند فساد و رانتي در اين بين رخ دهد.

وي ادامه داد: بايد به اين نکته توجه داشت که بانک ها بايد از حضور در بازارهاي مختلف از جمله مسکن خارج شوند و منابعي را که از فروش اموال و دارايي هاي خود به دست مي‌آورند را به تسهيلات‌دهي به بخش‌هاي واقعي و مولد اقتصاد اختصاص دهند، در چنين صورتي است که اقتصاد کشور از رکود خارج شده و مي‌تواند به سوي رونق حرکت کند.