ريزش نرخ ارز انتظارات تورمي را کاهش مي‌دهد

تاریخ انتشار : 1399/08/19

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا با اشاره به اينکه اميدواريم با تمهيدات بانک مرکزي نرخ تثبيت مناسبي را در ارز شاهد باشيم،‌ افزود: با ادامه ريزش نرخ ارز،‌ انتظارات تورمي کاهش مي‌يابد.

احمد يزدان‌پناه در گفت‌وگو با ايبِنا گفت: تحقيقاتي که در بانک مرکزي انجام شده نشان مي‌دهد اين تورم است که بر نرخ ارز تاثيرگذار است، اما در حال حاضر که نرخ ارز نزولي شده، آيا تورم کاهش داشته است؟ پاسخ منفي است. بنابراين عوامل و پارامترهايي که در نرخ ارز دخيل است به ويژه اصل اساسي، يعني نقدينگي بايد بررسي و کنترل شود.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا تصريح کرد: ابتدا بانک مرکزي بايد براي نرخ ارز هدفگذاري داشته باشد و دوره زماني رسيدن به اين هدف را نيز با تمام سناريوها اعلام کند. ضمن اينکه تعهد تحقق اين هدف هم بايد مشخص شود. اين در حالي است که با استقلال واقعي بانک مرکزي، سياست هاي اين نهاد مهم پولي نيز پشتوانه خواهد داشت و مي‌تواند اعتماد مردم را جلب کند.

وي اظها کرد: ما در دانشگاه معتقد هستيم با توجه به اصل برابري قدرت خريد، نرخ دلار در ايران در بلند مدت و ميان مدت بايد کمتر از ارقام فعلي باشد و اميدواريم با تمهيداتي که بانک مرکزي داشته است، نرخ تثبيتي خوبي داشته باشيم.

يزدان‌پناه ادامه داد: براي تثبيت نرخ ارز بايد از تورم شروع کنيم و براي کنترل تورم نيز بايد جلوي رشد شديد نقدينگي در جامعه را گرفت. استاد دانشگاه اقتصاد پولي و بانکي دانشگاه الزهرا با بيان اينکه با ادامه روند ريزش نرخ ارز به طور قطع شاهد کاهش انتظارت تورمي خواهيم بود، تاکيد کرد: تورم واقعي در جامعه يعني سطح عمومي قيمت‌ها و دولت براي کنترل اين بخش ابتدا بايد اعتماد عمومي را جلب کند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ابتدا بايد بررسي شود تورم، سمت تقاضاست يا عرضه؟ ما به دليل تحريم ها با تورم سمت عرضه مواجه هستيم و اين مهم با هجوم مصرف کننده يک کالا به قفسه هاي فروشگاه‌ها تاييد مي‌شود.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا گفت: در شرايط تورمي يک فرمول عقلايي داريم و آن هم اينکه فروشندگان مي‌گويند فروش امروز را به فردا بيفکنيم و مصرف‌کنندگان نيز معتقدند آنچه فردا نياز داريم را امروز بخريم. در همين شرايط دولت اگر نتواند اين تضاد و انتظارات تورمي را تعديل کند مشکلاتي ايجاد خواهد شد. بنابراين دولت در وهله نخست بايد اعتمادسازي کند که کار دشواري هم است و ممکن است اعتماد ۱۰ ساله با کوچکترين اشتباه يک شبه از بين برود.

اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد در شرايط حساس کنوني بانک مرکزي و دولت بايد اتاق فکر به معناي واقعي با حضور صاحبنظران و کارشناسان اقصادي تشکيل دهند تا اين وضيت به سرعت و به طرز عقلايي بهبود يابد.