ماليات بر تراکنش‌ها، مردم را به راه‌هاي جايگزين وادار مي‌کند

تاریخ انتشار : 1399/09/02

دبيرکانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: وقتي ماليات بابت تراکنش‌ها باشد و هزينه اين تراکنش‌ها، براي استفاده کننده بالا برود، راه‌هاي جايگزيني توسط مردم و طرفين پيدا خواهد شد.محمدرضا جمشيدي دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي در گفتگو با خبرنگار ايبنا در خصوص طرح پيشنهاداتي از سوي مجلس مبني بر دريافت ماليات از تراکنش ها و کارمزدهاي بانکي گفت: فکر مي کنم سال ۹۵ بود که مجلس تصويب کرد از هر تراکنش، دو درصد به حساب خزانه واريز شود. اما با توجه به اينکه اين قانون بدون تدبير مصوب شده بود و متولي مشخصي نداشت که با چه سازوکاري بايد اين پول از بانک ها گرفته شود، اين مصوبه مجلس به سرانجام مشخصي نرسيد.وي افزود: مگر کارمزد تراکنش ها را بانک ها مي گيرند که حالا بايد ماليات آن را پرداخت کنند. اين خدمات الکترونيک که تهيه و در اختيار مردم قرار داده مي شود، تا همين هفته پيش کارمزد نداشت. خود بانک ها به شرکت هاي psp کارمزد مي پردازند که اين خدمات را براي بانک ها انجام دهند. در حقيقت کارمزد دريافتي از مشتري براي شرکت هاي psp است نه براي پرداخت به بانک ها. حتي ما (بانک ها) هم مقداري کارمزد مي دهيم به اين شرکت ها تا کار و خدمات مورد نظر را انجام دهند. به عبارت ديگر، ما (بانک ها) خودمان کارمزد بده هستيم و ما کارمزد بگير نيستيم که بخواهيم بخشي از آن را به حساب خزانه دولت واريز کنيم. اين مشکلي هست که انشالله اين بار مجلسي ها ببينند تا تدبير درستي را شاهد باشيم.جمشيدي با اشاره به سازوکار اخذ ماليات در اقتصاد اظهار داشت: ماليات را مگر به درآمد نمي گيرند؟ اين تراکنش هايي که انجام مي گيرد، يک خدماتي است که ارائه آن هزينه بر است. هرچند ممکن است برخي معتقد باشند که اين خدمات مي تواند به طور بالقوه، درآمدي هم داشته باشد، اما تا به حال براي بانک ها هزينه هم داشته است.به طور مثال، شما مبلغي را کارت به کارت مي کنيد، و رقمي را به عنوان کارمزد کسر مي کند که اين مبلغ به حساب شرکت هاي psp واريز مي شود نه جيب بانک. حالا چرا بايد ماليات اين تراکنش را بانک پرداخت کند؟ يک پولي را دو نفر جابجا کرده اند، بابت اين خدمت هم يک نفري کارمزد گرفته است، حالا چرا بايد بانک ماليات بدهد؟وي تاکيد کرد: وقتي ماليات بابت تراکنش ها باشد و هزينه اين تراکنش ها، براي استفاده کننده بالا برود، راه هاي جايگزيني توسط مردم و طرفين پيدا خواهد شد که اين هزينه را کمتر کنند. به خصوص براي کساني که زياد تر تراکنش دارند.