سوابق حرفه اي و مديريت دبيرکل جديد

تاریخ انتشار : 1400/07/10

 

خلاصه سوابق حرفه اي و مديريتي آقاي رضا پاکدامن حقيقي :

بيش از 33 سال سابقه کار در شرکت ها و دستگاه هاي اجرايي صنعتي ،

- عضو موظف هيأت مديره يک شرکت مشترک بين المللي،

- مدير حقوقي و قراردادي شرکت هاي مختلف،

- مشاور در تنظيم طرح ها و لوايح قانوني در سازمان هاي حاکميتي،

- مشاور حقوقي کميسيون هاي انرژي و اقتصاد کلان اتاق ايران،

- کارشناس ارشد حقوق و دوره عالي حقوقي تجارت بين الملل،

- دوره هاي مديريت سازماني و مديريت پروژه،

- مولف کتاب هاي متعدد در حوزه صنعت و قرار دادهاي بين المللي