دعوت از اعضاء براي استفاده از فضاي تبليغاتي وبسايت کانون

تاریخ انتشار : 1400/07/21

اعضاي محترم کانون

با عرض سلام،

 همانگونه که مستحضريد شوراي عالي محترم   با استفاده از فضاي تبليغي در وبسايت کانون موافقت کرده است از آنجايي که يکي از منابعي که مي تواند به پيشبرد برنامه هاي کانون که در جهت تحقق اهداف اين نهاد تمهيد شده کمک نمايد ، استفاده از اين فضاي مناسب و مشارکت در تأمين منابع مالي کانون و در عين حال موفقيت در برنامه هاي گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران است ،

بدينوسيله از اعضاي محترم  کانون دعوت مي گردد با ارائه تبليغ شرکتهاي خود در سايت کانون ، به تامين بخشي از هزينه هاي جاري دبيرخانه کمک کنند .

مضافا اينکه سايت کانون بازديدکننده از مجموعه هاي بانکي و دولتي نيز داشته و  از اين فضا  نسبت به معرفي مستقيم  شرکتهاي محترم عضو کانون  مي توان استفاده موثر کرد.

با احترام

رضا پاکدامن

دبيرکل کانون