با هدف هم افزايي و استفاده از ظرفيت هاي طرفين تفاهم نامه همکاري کانون با بانک صنعت و معدن امضا شد

تاریخ انتشار : 1402/08/24

تفاهم نامه همکاري في مابين کانون مشاوران و بانک صنعت و معدن با حضور  دکتر علي خورسنديان،  مديرعامل بانک صنعت و معدن  و مهندس عبدالاحدفرج زاده ريس شوراي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي با هدف هم افزايي در همکاري هاي مشترک و استفاده از ظرفيت هاي في مابين امضا شد.

به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي، با هدف هم افزايي و استفاده از ظرفيت هاي طرفين و استفاده از  توانمنديهاي تخصصي مشاوران سرمايه گذاري عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي کشور و تسهيل ارائه خدمات به سرمايه گذاران متقاضي دريافت تسهيلات از  بانک صنعت و معدن  و نيل به اهداف برنامه هاي توسعه کشور ، اين تفاهم نامه في مابين بانک صنعت و معدن و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي  تنظيم و مورد توافق طرفين قرار گرفته و امضا شد.

در قسمتي از  اين تفاهم نامه  چنين آمده است: ارتقاء سطح همکاريهاي متقابل و گسترش زمينه هاي همکاري و فعاليتهاي مشترک به منظور استفاده حداکثري از توانمنديهاي تخصصي مشاوران سرمايه گذاري عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و تسهيل ارائه خدمات به سرمايه گذاران متقاضي دريافت تسهيلات در راستاي نيل به اهداف برنامه هاي توسعه کشور در چارچوب ضوابط و مقررات جاري بانک  مي باشد. همچنين همکاري کانون با بانک جهت ارائه راهکارهاي راهبردي و تسهيل در تهيه طرحهاي داراي توجيه فني مالي و اقتصادي افزايش بهره وري در حوزه سرمايه گذاري بخشهاي توليدي خدماتي و بهره گيري از توان و دانش فني شرکتهاي مشاور معتبر داراي رتبه از کانون در چارچوب بندهاي تفاهم نامه با هدف تقويت همکاريها، توزيع عادلانه کار و ارتقاء سطح دانش مشاوران در جهت تهيه گزارشهاي امکان سنجي طرح هاي مطلوب و مورد قبول بانک و همکاري آموزشي في مابين جهت ارتقاء سطح دانش فني و همچنين تبادل تجربيات و نقطه نظرات براي طرحهاي توليدي و ساير بخشهاي اقتصادي مي باشد.