با حضور معاون وزير نفت انجام شد امضاي تفاهم‌نامه همکاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي

تاریخ انتشار : 1402/10/09

تفاهم‌نامه همکاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي به‌منظور سوق دادن منابع سرمايه به سوي صنعت پتروشيمي امضا شد.

به گزارش خبرنگار شانا، شرکت ملي صنايع پتروشيمي و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي  در نخستين همايش سرمايه‌گذاري و تأمين مالي صنعت پتروشيمي تفاهم‌نامه همکاري مشترک امضا کردند.

اين تفاهم‌نامه بين رضا نکويي، مدير سرمايه‌گذاري شرکت ملي صنايع پتروشيمي و عبدالاحد فرج‌زاده، رئيس شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي با هدف گسترش تعاملات و همکاري‌هاي تخصصي براي سوق دادن منابع سرمايه به سوي صنعت پتروشيمي از طريق استفاده حداکثري از توانمندي‌هاي تخصصي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي با حضور مرتضي شاهميرزايي، معاون وزير نفت در امور پتروشيمي امضا شد.