نماگرهاي اقتصادي سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ منتشر شد

تاریخ انتشار : 1400/10/22

نماگرهاي اقتصادي شماره ۱۰۵ مربوط به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به منظور استفاده عموم در پايگاه اطلاع رساني بانک مرکزي انتشار يافت.

به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، شاخص هاي عمده اقتصادي در اين نشريه در سه بخش واقعي، خارجي و مالي تفکيک شده است. بخش واقعي شامل حساب هاي ملي، انرژي، صنعت، ساختمان، روند قيمت و بازرگاني داخلي است و در بخش دوم يا همان بخش خارجي به تراز پرداخت ها، بدهي‌هاي خارجي، سررسيد بدهي‌هاي خارجي، وضعيت بازرگاني خارجي کشور و نرخ ارز اشاره شده است؛ همچنين در بخش مالي به تفکيک نرخ هاي سود بانکي، متغيرهاي پولي و اعتباري، وضع مالي دولت و فعاليت بورس اوراق بهادار تهران آمده است.

براي دريافت اين شماره اينجا کليک کنيد.