حمايت قائم مقام بانک مرکزي از جايگاه کانون

تاریخ انتشار : 1400/10/22

پيرو پيگيري‌هاي صورت گرفته بعد از ظهر روز چهارشنبه  ۲۲ دي ، تني چند از اعضاي شوراي عالي کانون با آقاي دکتر ابوالحسني قائم مقام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ديدار کردند.

در اين جلسه که آقاي حاتمي يزد ،  رئيس شوراي عالي، خانم دانش خضري عضو شوراي عالي و دبير هيات عالي نظارت و آقاي پاکدامن دبيرکل کانون حضور داشتند،  آقاي دکتر ابوالحسني ضمن حمايت کامل  از کانون و انتظار ايشان بر ارتقاء جايگاه فعلي آن ، به  ضرورت تقويت نظام مشاوره هاي امکان سنجي و نظارت توسط شرکت‌هاي مستقل عضو کانون، براي هدايت بهينه تسهيلات به سوي توليد اقتصادي و کاهش معوقات نظام بانکي، کشور تاکيد کرد.

ايشان همچنين با اشاره  به لزوم  ارتقاء کيفي خدمات شرکت هاي مشاور و دقت در رتبه بندي ها، در مورد راهکارهاي تقويت جايگاه کانون توصيه هاي ارزشمندي ارائه کردند که مقرر گرديد توسط دبيرخانه کانون اقدام شود.

اميد مي رود با پيگيري‌ها و اقدامات اساسي متعاقب اين جلسه که مي تواند نقطه عطفي در فعاليت‌هاي کانون محسوب شود ، آثار موثر آن براي کليه شرکت‌هاي عضو کانون ملموس باشد.