برگزاري مراسم يادبود مدير امور برنامه‌ريزي و توسعه فرهنگي کانون

تاریخ انتشار : 1401/10/13

مراسم يادبود مدير محترم امور برنامه‌ريزي و توسعه فرهنگي کانون مشاوران،  آقاي آرين‌خواه روز 13 دي ماه به ميزباني رئيس و شوراي عالي کانون و با حضور شوراي ادوار کانون، رئيس انجمن شرکت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري و نظارت بر طرح‌ها، بازرسان، خانواده محترم ايشان و جمعي از دوستان، همکاران و مديرعاملان شرکت‌هاي عضو و کارکنان دبيرخانه در محل کانون مشاوران برگزار شد.

در اين مراسم که پذيراي حضور جمع قابل‌توجهي از دوستداران اين مرحوم بود، رئيس و اعضاي محترم شوراي عالي و شوراي ادوار کانون با ذکر نکات فراواني از توانمندي‌ها،  خصايص اخلاقي و شغلي آن مرحوم ايشان را فردي زبده و کارآمد در حوزه فعاليت خويش و جامعه دانسته و ضايعه فوت ايشان را بسيار اثرگذار و تاسف برانگيز توصيف کردند و از نقش بيادماندني ايشان در ايجاد و توسعه فعاليت کانون مشاوران به نيکي ياد نمودند. آنها در ادامه به خانواده ايشان تسليت گفته و براي بازماندگان آن مرحوم آرزوي سلامتي و صبر جميل نمودند.

در ادامه دکتر پديدار، رئيس انجمن شرکت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري و نظارت بر طرح‌ها نيز با ابراز تاسف از درگذشت نابهنگام ايشان، او را در حوزه کاري خود فردي حاذق و توانمند عنوان کردند و اين واقعه ناگوار را به خانواده و کارکنان کانون مشاوران تسليت گفتند.