راهکارهاي وزارت اقتصاد براي ورود نقدينگي به فعاليت‌هاي مولد

تاریخ انتشار : 1402/02/31

تهران - ايرنا - مديرکل دفتر بازارهاي مالي و بازرگاني وزارت اقتصاد گفت: ايجاد شرکت‌هاي سهامي عام پروژه‌اي و پروژه‌هاي معدن و پتروشيمي باعث ورود نقدينگي به شرکت‌ها مي‌شود و سرمايه‌گذاري مردم در آن‌ها موجب توسعه بازار سرمايه مي‌شود. ­

مجيد کريمي در حاشيه حضورش در ميز پاسخگويي مرکز ارتباطات مردمي رياست جمهوري در نمايشگاه کتاب تهران درباره وضعيت بورس و بازار سرمايه به خبرنگار حوزه دولت ايرنا گفت: ريزش بسيار زياد بورس در سال ۹۹ در ذهن مردم مانده و الآن هم که اين بازار راه افتاده و قصد دارد عقب‌افتادگي‌اش نسبت به ساير بازارها را جبران کند، مردم احساس خطر مي‌کنند؛ در صورتي که به لحاظ بنيادهاي اقتصادي، وضعيت‌ بورس نامناسب نيست و امروز سياست‌هاي ناصحيح دولت قبل وجود ندارد.

مديرکل دفتر بازارهاي مالي و بازرگاني وزارت اقتصاد اضافه کرد: قصد دولت سيزدهم حمايت از بازار سرمايه است؛ حمايت اين نيست که به صورت دستوري، دخالتي در بازار داشته باشد بلکه به اين معني است که نمي‌خواهد سواستفاده‌اي اتفاق بيفتد. کما اينکه اين موضوع در دولت‌هاي قبل سابقه داشته است.

کريمي تأکيد کرد: اما بازار سرمايه فقط اين نيست که شاخص هميشه در حال افزايش باشد؛ آن چيزي که براي سياست گذار و وزارت اقتصاد اهميت دارد اين است که چقدر جذب منابع و تأمين مالي در بازار سرمايه اتفاق مي‌افتد که اين نياز به ابزارسازي و ايجاد فرايندهايي دارد که بتواند اين کار را انجام دهد.

وي افزود: مساله سال ۹۹ اين بود که در اين بازار که شبيه ظرف کوچکي است، حباب ايجاد مي‌کردند. بنابراين اگر بخواهيم بازار در فضاي آن سال قرار نگيرد و تجربه تکرار نشود، بايد بتوانيم ظرفيت اين بازار را گسترش دهيم. گسترش اين بازار در اين است که بتواند ابزارها و فرايندهاي جديدي براي تأمين مالي در آن به منصه ظهور برسد.

مديرکل دفتر بازارهاي مالي و بازرگاني وزارت اقتصاد با اشاره به افزايش ظرفيت بازار را در جهت جذب و تأمين نقدينگي براي فعاليت شرکت‌هاي سودده، گفت: ايجاد شرکت‌هاي سهامي عام پروژه‌اي که اهليت و شايستگي پذيرش پروژه‌هاي بزرگ شرکت‌هاي بورسي را دارند و مي‌توانند پول مردم را در پروژه‌ها جذب و تبديل به ارزش افزوده واقعي کنند، پروژه خود را به اين شرکت‌ها منتقل کرده و بر اين اساس هم پروژه و هم سود واقعي حاصل مي‌شود و هم سرمايه‌گذار مي‌تواند از آن استفاده کند.

کريمي ادامه داد: دو محور اصلي در بازار سرمايه مورد توجه است؛ بخش معدن و بخش پتروشيمي. در حوزه معدن، در بخش مس و طلا اين وضعيت وجود دارد و کارهاي ابتدايي براي اينکه دو شرکت سهامي عام پروژه در اين پروژه‌ها پذيرش شوند و سهام آن‌ها به مردم عرضه شود، انجام شده است که هم ارزش افزوده زيادي براي سرمايه‌گذار ايجاد مي‌کند و هم پول واقعي وارد پروژه‌هاي بر زمين‌مانده مي‌شود.

وي تصريح کرد: با اين کار دو اتفاق مي‌افتد؛ اول اينکه سرمايه افزايش پيدا مي‌کند و نرخ جذب سرمايه که طي ۱۰ سال گذشته يک روند صفر يا منفي داشته، جبران مي‌شود. از جهتي هم مي‌تواند نقدينگي مردم را وارد فعاليت‌هاي مولد کند تا ارزش افزوده واقعي را کسب کنند. اميدواريم فرايند عرضه عمومي اين شرکت‌ها در يک ماه آينده رخ دهد و مردم بتوانند در اين حوزه سرمايه‌گذاري کنند.

مديرکل دفتر بازارهاي مالي و بازرگاني وزارت اقتصاد گفت: نکته ديگر اين است که بتوانيم افزايش سرمايه شرکت‌ها را از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلي و صرف سهام، افزايش دهيم. اين اقدام باعث ورود نقدينگي به شرکت‌ها مي‌شود و مردم مي‌توانند در آن‌ها سرمايه‌گذاري کنند که موجب توسعه بازار سرمايه مي‌شود.