برگزاري سمينار روش هاي تامين مالي در سال 1402

تاریخ انتشار : 1402/04/07

واحد توسعه دانش دنياي اقتصاد با همکاري موسسه سپينود شرق سمينار «روش هاي تامين مالي در سال 1402» را مورخ 14 تيرماه 1402 به مدت 5 ساعت برگزار ميکند.

از محورهاي اين سمينار مي توان به

-تامين مالي از محل  تسهيلات بند الف تبصره 18 قانون بودجه

-تامين مالي از محل اعتبارات تبصره ها و قانون اشتغال روستايي و عشايري

-روش هاي تامين مالي در بازار سرمايه

-تامين مالي زنجيره اي اوراق گام

-تامين مالي شرکت هاي دانش بنيان، خلاق و نوآور

-تامين مالي صادرات محور اشاره کرد.

شايان ذکر است،  اين رويداد با سخنراني آقايان دکتر محمد خالدي، مديرکل امور اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي، دکتر ابراهيم صيامي، مديرکل دفتر آينده پژوهي و مدل سازي و مديريت اطلاعات وزارت اقتصاد،  دکتر حميد آذرمند مديرتامين مالي زنجيره تامين بانک مرکزي، مهندس رامين اسدي،  مديرسابق پروژه سرمايه گذاري اشتغال فراگير و روستايي وزارت کار و رفاه اجتماعي، دکتر مصطفي بغدادي، مديرتوسعه اکوسيستم صندوق نوآوري و شکوفايي، مهندس مجتبي نقدي، معاون تامين مالي هلدينگ مس سرچشمه و خانم ها دکتر ليلا مرادي،  مديرکل دفتر محيط کسب و کار وزارت صمت و دکتر ندا بشيري، معاون خدمات مالي تامين سرمايه تمدن برگزار مي شود.

علاقه مندان براي کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 87762532-87762576 تماس حاصل فرمايند.

لينک ثبت نام: https://lms.donya-e-eqtesad.com

کد تخفيف15 درصدي :lms6541