فراخوان شرکت ها توسط سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران

تاریخ انتشار : 1402/06/04

با سلام و احترام،علاقه مندان پس از مطالعه فايل بارگذاري شده در صفحه به منظور پرکردن فرم فراخوان به آدرس

https://investiniran.ir/fa-ir/farakhan مراجعه نمايند.