تشکيل دوره ششم هيات سازش و رسيدگي به تخلفات کانون

تاریخ انتشار : 1402/06/13

به گزارش روابط عمومي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي، ششمين دوره هيات سازش و رسيدگي به تخلفات براساس ماده قوانين بند و ماده 8  و 31 تا 35 اساسنامه کانون، به عنوان يکي از ارکان اصلي کانون با حضور آقايان مهندس فرج‌زاده رئيس و دکتر صابري، نايب‌رئيس شوراي عالي و دالوندي، مدير واحد نظارت و قوانين و مقررات آغاز بکار کرد. رئيس شوراي عالي احکام اعضاي هيات را به آنها تقديم و براي ايشان در سمت جديد آرزوي موفقيت نمودند.

اين افراد براساس ماده‌هاي 2، 3 و 4 آيين‌نامه انضباطي مصوب 1387/9/12 هيات عالي نظارت کانون و براساس انتخابات شوراي عالي و راي اکثريت اعضاي شوراي عالي مورخ 7 شهريور ماه برگزيده شدند.

شايان ذکر است، بار ديگر امکان انتخابات و تشکيل جلسات منظم و هدفمند اين هيات به همت اعضاي شوراي عالي دوره ششم فراهم شده است تا اين هيات گامي اساسي در راستاي تنظيم‌گري بازار حرفه‌اي مشاوران و حفظ و صيانت از حقوق حرفه‌اي مشاوران بردارند.

اسامي اعضاي محترم هيات سازش و رسيدگي به تخلفات به شرح زير مي‌باشد:

  • مهندس محمدرضا شريف، رئيس هيات سازش و رسيدگي به تخلفات
  • دکتر رسول ابافت، دبير هيات سازش و رسيدگي به تخلفات
  • مهندس مجتبي قدم‌ياري، عضو اصلي هيات سازش و رسيدگي به تخلفات
  • مهندس محمد کلاهي و مهندس محمد اسماعيل ابريشمي، اعضاي علي‌البدل