واگذاري ۵۹.۸ همت دارايي مازاد بانک‌هاي تحت مديريت وزارت اقتصاد

تاریخ انتشار : 1402/06/28

تهران- ايرنا- وزارت اقتصاد اعلام‌کرد: بانک‌هاي تحت مديريت وزارت اقتصاد در يک سال و ۱۰ ماه دولت سيزدهم، معادل ۱۰۹ درصد کل واگذاري‌هاي دولت قبل، نسبت به فروش دارايي‌هاي مازاد اقدام کرده اند.

به گزارش ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيت الله رييسي در زمان انتخابات و پيش از تشکيل دولت سيزدهم وعده ساماندهي اقتصاد و نيز اصلاحات ساختاري را در اين بخش به مردم داد. رفع ناترازي‌ها، اصلاح نظام بانکي، کنترل استقراض از بانک مرکزي، ساماندهي اموال تمليکي و برخط شدن نظام ماليات ستاني از برنامه هاي اعلامي دولت بود.

اصلاح نظام بانکي يکي از دغدغه ها و وعده هاي رييس جمهور قبل از انتخابات بود که بعد از روي کار آمدن دولت اين مهم به صورت جدي پيگيري شد. کاهش و کنترل استقراض از بانک مرکزي، زمان بندي تسويه بدهي دولت به بانک ها، اصلاح نظام بانکي و واگذاري اموال مازاد بانک‌ها در اين راستا وعده داده شد و اقداماتي براي تحقق اين برنامه، در اين دو سال به سرانجام رسيد.

از ابتداي سال ۱۳۹۴ (شروع قانون رفع موانع توليد رقابت پذير) تا پايان تيرماه ۱۴۰۲ کل واگذاري دارايي هاي مازاد توسط بانک هاي تحت مديريت وزارت امور اقتصادي و دارايي بيش از ۱۱۴ هزار ميليارد تومان، شامل حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان فروش سهام غير بانکي (حدود ۶۱درصد) و ۴۴ هزار ميليارد تومان اموال مازاد (حدود ۳۹) درصد بوده است.

از ابتداي سال ۱۳۹۴ تا پايان شهريور سال ۱۴۰۰ (شش سال و شش ماه در دولت قبل) در مجموع مبلغ ۵۴ هزار و ۸۵۱ ميليارد تومان دارايي مازاد توسط بانک هاي تحت مديريت اين وزارتخانه واگذار شده است. به عبارت ديگر به طور ميانگين در دولت قبل هر ساله مبلغ۸ هزار و ۴۳۹ ميليارد تومان واگذاري انجام شده است، در حالي که از پايان شهريور ماه سال ۱۴۰۰ تا پايان تير ماه ۱۴۰۲ (يک سال و ده ماه در دولت سيزدهم) در مجموع بالغ بر ۵۹ هزار و ۸۲۵ ميليارد تومان دارايي مازاد توسط بانک هاي تحت مديريت اين وزارتخانه واگذار شده است. در دولت سيزدهم به طور ميانگين، سالانه مبلغ ۳۲ هزار و ۶۳۲ ميليارد تومان واگذاري انجام شده است .

به عبارت ديگر بانک هاي تحت مديريت وزارت اقتصاد طي مقطع ياد شده (يک سال و 10 ماه دولت سيزدهم) معادل ۱۰۹ درصد کل واگذاري هاي دولت قبل نسبت به فروش دارايي هاي مازاد اقدام کرده اند.

سه بانک رفاه کارگران (مبلغ ۳۳۸ هزار ميليارد ريال و ۳۰درصد کل)، بانک ملي ايران (مبلغ حدود ۱۹۰ هزار ميليارد ريال و حدود ۱۷درصد از کل) و بانک صادرات ايران (مبلغ حدود ۱۶۲ هزار ميليارد ريال و حدود ۱۴درصد از کل)، به ترتيب بيشترين واگذاري ها را در سال هاي ۱۳۹۴ تا پايان تير ۱۴۰۲ داشته اند.

واگذاري دارايي‌هاي مازاد در سال ١٤٠١

در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۵۱ هزار ميليارد تومان واگذاري دارايي هاي مازاد در بانک هاي تحت مديريت اين وزارتخانه انجام شده است که اطلاعات آن به شرح جدول زير است:

عملکرد واگذاري به تفکيک هر بانک در سال ۱۴۰۱-ارقام به ميليارد ريال