اطلاعيه شماره 1 انتخابات شوراي عالي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي (دوره هفتم)

تاریخ انتشار : 1402/09/15

سلام عليکم،

احتراما، به استحضار مي رساند با توجه به پايان فعاليت شوراي عالي ششم (دوره منتهي به 30 آذر 1402)، در مجمع عمومي عادي پيش رو،  اعضاي شوراي عالي دوره هفتم برگزيده خواهند شد.

بدين وسيله از اعضاي داراي حق راي که علاقه مندند با عضويت در شوراي عالي در جهت رشد و پويايي کانون و ارتقا جايگاه آن در عرصه توسعه صنعتي – اقتصادي کشور و همچنين بهبود و توسعه جايگاه حرفه مشاوره سرمايه گذاري گام بردارند،  دعوت مي شود داوطلبي خود را با در نظر گرفتن شرايط و موارد زير در انتخابات پيش رو اعلام فرمايند.

يادآوري:

شورا بر اساس اساسنامه داراي هفت (7) نفر عضو اصلي و پنج(5) نفر عضو علي البدل مي باشد که توسط اشخاص حقوقي حاضر در مجمع عمومي (شرکت هاي عضو داراي حق راي) کانون انتخاب مي شوند.

براساس بند 5 ماده 26 اساسنامه کانون بدين وسيله از اعضاي محترم علاقه مند به عضويت در شوراي عالي (دوره هفتم) درخواست مي شود براساس مصوبه هيات عالي نظارت ضوابط مربوط به نحوه احراز و لغو صلاحيت عضويت در شوراي عالي کانون (مورخ 12/12/1399) نسبت به اعلام نامزدي در انتخابات دوره هفتم شوراي عالي اقدام نمايند. 

        مدارک مورد نياز:

1-آخرين آگهي تغييرات معتبر روزنامه رسمي

2-گواهي عدم سوپيشينه

3-فرم اعلام داوطلبي و اقرارنامه حائز شرايط بودن

4-کپي شناسنامه و کارت ملي برابر اصل

5-کپي آخرين مدرک تحصيلي

6- فرم معرفي، سوابق تحصيلي و حرفه اي داوطلبان شرکت در انتخابات شوراي عالي دوره هفتم

7-معرفي نامه داوطلب از شرکت عضو

8-يک قطعه عکس 4*3

برنامه زمانبندي:

 

داوطلبان عضويت در شوراي عالي مي بايد حداکثر تا تاريخ 27/09/1402 مدارک مورد اشاره در مصوبه هيات عالي نظارت همراه با فرم هاي تکميل شده رزومه (سوابط تحصيلي و حرفه اي)  و نيز اقرارنامه مبني بر واجد شرايط بودن و تاييد صحت اطلاعات ارائه شده توسط داوطلب را، به دبيرخانه کانون ارسال فرمايند.

داوطلبان محترم مدارک خود را به صورت يک فايل فشرده (zip) به پست الکترونيکي کانون با نشاني info@abcic.ir ارسال و  از وصول آن از طريق شماره تماس با شماره داخلي 101 (دفتر دبيرخانه) اطمينان حاصل کنند.

توجه:

فرم هاي رزومه داوطلبان و اقرارنامه،  به پيوست همين اطلاعيه در وبسايت کانون به آدرس www.abcic.ir در دسترس است.