حرکت به سمت ثبات اقتصادي عامل جذب سرمايه است

تاریخ انتشار : 1402/12/20

پيش‌بيني پذيري اقتصاد به اين دليل مهم است که در ميزان شکل، کيفيت و ساختار سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصاد اثرگذار است.

علي قنبري؛ عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به اهميت ثبات اقتصادي و اثراتي که بر مقوله سرمايه گذاري در اقتصاد به جا مي‌گذارد، گفت: يکي از مهمترين فعاليت‌هاي بانک مرکزي در يکسال گذشته تمرکز بر موضوع ثبات اقتصادي و پيش بيني پذير کردن اقتصاد بوده است، چرا که اقتصاد پيش بيني پذير مورد توجه فعالان اقتصادي است.

 

وي در اين باره يادآور شد: پيش بيني پذيري اقتصاد به اين دليل حائز اهميت است که در ميزان شکل، کيفيت و ساختار سرمايه گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصاد اثرگذار است. ضمن اينکه کشور‌هاي توسعه يافته نيز برنامه‌ها و سياست‌هايي که ثبات اقتصادي را هدف قرارمي‌دهد، دنبال مي‌کنند.

 

اين تحليلگر اقتصادي يادآور شد: پيش بيني پذير بودن اقتصاد بسيار مهم است چرا که زمينه جلب سرمايه‌ها اعم از داخلي و خارجي فراهم مي‌شود و به همين دليل بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي و ارزي حرکت به سمت ثبات ارزي واقتصادي را براي جلب سرمايه‌ها مد نظر قرار داده است.

 

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس يادآور شد: در صورتي که اقتصاد تهي از ثبات باشد نه تنها رشدي اتفاق نمي‌افتد بلکه درآمد مردم هم افزايش نمي‌يابد؛ بنابراين تداوم سياست تثبيت اقتصادي بسيار حائز اهميت است و بايد تلاش کرد در اين مسير به برنامه‌هايي که ثبات را عملي‌تر مي‌کنند بيشتر بها داده شود.

 

قنبري معتقد است: از جمله تبعات اقتصاد بي‌ثبات پيش‌بيني‌ناپذير، گسترش فقر وناترازي در اقتصاد است و به همين دليل حرکت بر مبناي سياست‌هاي درپيش گرفته شده از سوي بانک مرکزي براي تحقق ثبات اقتصادي بسيار لازم و در خور تامل است.