حرکت بانک مرکزي در راستاي ثبات بخشي به اقتصاد کلان

تاریخ انتشار : 1402/12/22

بانک مرکزي در تلاش است تا با اجراي سياست‌هاي تثبيت و آرام سازي فضاي اقتصادي فضاي کسب و کار را بهبود دهد.

قدرت‌اله امام‌ وردي؛ تحليلگر اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره اهميت سياست گذاري‌هاي بانک مرکزي در راستاي رسيدن به ثبات اقتصادي گفت: برنامه ريزي براي ثبات اقتصادي بدين جهت حائز اهميت است که اصولا سرمايه گذار ترسو است، يعني سرمايه گذار عقلاني ريسک گريز است.

 

وي در اين باره توضيح داد: ترسو يا ريسک گريز بودن سرمايه گذار به اين مفهوم نيست که ريسک نمي‌کند، بلکه درصورتي که ريسکي افزايش بيابد انتظار بازدهي و صرف ريسک بالاتري دارد، بنابراين ريسک مي‌کند، اما به اميد بازدهي بيشتر.

 

اين تحليلگر اقتصادي افزود: با توجه به مفهوم ريسک گريزي و انتظار بالايي که سرمايه گذار از ريسک دارد اين نتيجه حاصل مي‌شود که سرمايه گذار به شدت ترسو است؛ يعني کوچکترين نااطميناني و نوساني در بازارمنجر به خالي کردن ميدان از سوي سرمايه گذار مي‌شود؛ بنابراين پيش شرط رشد سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار وجود ثبات اقتصادي است.

 

وي دراين باره يادآور شد: برنامه ريزي براي ثبات اقتصادي و ارزي بدين جهت مهم است که منجر به پيش بيني پذير بودن بازار‌ها مي‌شود؛ بنابراين با وجود ثبات اقتصادي زمينه‌هاي مساعد بيشتري براي توليد يا خريد و فروش کالا ايجاد مي‌شود.

 

امام وردي تاکيد کرد: ثبات سازي در بازار‌ها ريشه در ثبات اقتصاد کلان دارد، لذا بانک مرکزي در تلاش است تا با اجراي سياست‌هاي تثبيت و آرام سازي فضاي اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار، فضاي اقتصاد کلان را نيز هر چه بيشتر به سمت ثبات هدايت کند.

نويسنده: ميلاد شکري