تکلیف شرکت های دولتی به واریز درآمدها به حساب های متمرکز در بانک مرکزی

تاریخ انتشار : 1393/08/26

مشروح خبر

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز(دوشنبه) در جلسه علنی و در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت با رای مثبت به بند (ح) مقرر کردند که شرکت های دولتی تابع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز کنند.

همچنین بر اساس بند (ط) این طرح آیین نامه اجرایی این ماده شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می کند، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به تصویب هیات وزیران می رسد.

دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابع ذیربط وزارت نفت، انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

براساس بند (ی) نیز مفاد این ماده جایگزین تبصره (38) دایمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامی می شود.