اعضاي شوراي عالي دوره پنجم کانون انتخاب شدند

تاریخ انتشار : 1397/03/19

پيرو برگزاري مجمع عمومي عادي چهارشنبه 19 ارديبهشت 97 و تصميم مجمع درباره تعيين هيأت 5 نفره نظارت بر نحوه برگزاري انتخابات زودهنگام شوراي عالي دوره پنجم، مجمع عمومي عادي با دستور کار انتخاب اعضاي جديد شوراي عالي روز شنبه 19 خردا 97 در سالن امين الضرب تشکل هاي اتاق بازرگاني تهران تشکيل شد و پس از استماع گزارش رييس هيأت 5 نفره منصوب مجمع، وارد دستور کار انتخابات شوراي عالي شد.

ابتدا نامزدان تأييد شده به قيد قرعه در مدت زمان معين در زمينه سوابق تحصيلي، حرفه اي و مديريتي خود صحبت کردند و ايده هاي خود را براي سرعت بخشيدن به پيشبرد امور کانون و ارتقاء جايگاه اين نهاد، با اعضاي حاضر در ميان گذاشتند.

حاضران از ميان 17 نفر از داوطلبان عضويت در شوراي عالي 7 نفر اعضاي اصلي و 5 نفر اعضاي علي البدل را به شرح زير انتخاب کردند :

اعضاي اصلي:

1-آقاي حميدرضا حقيقت پژوه از شرکت رويان پليمر آريا با 67 راي

2-آقاي عليرضا شيرمحمدي از گروه مشاورين سرمايه گذاري ستاره صنعت پردازان با 51 راي

3- خانم فهيمه داوري از شرکت شباهنگ برکت با 48 راي

4-آقاي اسماعيل صابري از شرکت مهندسين مشاور نافع امين با 48 راي

5- خانم راضيه دانش خضري از شرکت مشاورين صنعت خدمات ارژوان با 45 راي

6-آقاي کوروش نيکخو از شرکت مشاورين راهنما صنعت ايرانيان با 34 راي

7-آقاي احمد حاتمي يزد از شرکت مهندسين مشاور تدبير صنعت ايرانيان با 32 راي

اعضاي علي­ البدل:

1-آقاي هومن عمادي از شرکت آباد صنعت گيوا با 31 راي

2-آقاي مصطفي خسروشاهلي از شرکت بين المللي مشاوره مهندسي ومديريت رادها با 30 راي

3-آقاي سعيد مهذب ترابي از شرکت مهندسي قدس نيرو با 26 راي

4-آقاي غلامحسين فرکاريان از شرکت خدمات مهندسي آرمين فارس با 23 راي

5-آقاي امير حسين­ پور از شرکت مهندسي پويا پرتو طرح با 20 راي