هدف از بازرسی های ادواری ، کمک به توانمند سازی اعضاء در جهت ارتقاء جایگاه آنهاست

تاریخ انتشار : 1393/07/19

مشروح خبر


در این نشست که بعد از ظهر چهارشنبه 16 مهر ماه برگزارشد دبیر کل کانون بر استفاده از دیدگاههای گروه بازرسان که از سویی حاصل تماس های مستقیم متعدد با اعضای کانون و از سوی دیگر نتیجه سال ها تجربه در حوزه این حوزه تخصصی است، در بازنگری روش ها و تحول فرآیند ها در کانون اشاره کرد و یادآور شد هدف از بازرسی های ادواری و یا تعیین صلاحیت، کمک به اعضاء در جهت ارتقاء شرایط خود به منظور کسب رتبه های بالاتر و بالمآل ارائه خدمات کیفی تر به مشتریان است.
علیرضا کریم زاده بهره مندی از دیدگاههای اعضاء را که بخشی از آن حاصل وظایف نظارتی و تماس های مستقیم گروه بازرسی با شرکت های عضو است، در اصلاحات اخیر اساسنامه کانون مصداق این گونه بهره مندی ها دانست و افزود : تجربه به ما آموخته است که می باید به نظریه ها و خلاقیت ها در بدنه کانون فرصت نشو و نما بدهیم.
وی همچنین با اشاره به خواست تعدادی از اعضاء در مجمع عمومی گذشته و تأکید شورای عالی ، در ارتباط با تقویت امور نظارتی گفت : از آنجا که برابر اساسنامه موظفیم دست کم یک نوبت در سال از شرکت های عضو بازدید کنیم، لذا لازم است برنامه ریزی جدی تری در این زمینه داشته باشیم.
دبیر کل کانون با یادآوری اهمیت ارزیابی مجدد اعضایی که بیش از 3 سال از عضویت آنها در کانون می گذرد و نیز ضرورت بازدیدهای دوره ای، نیم سال دوم را دوره ای پرکار و پر فعالیت برای گروه بازرسی پیش بینی و ابراز امیدواری کرد که به زودی با تصویب آیین نامه داخلی هیأت رسیدگی به تخلفات و بازنگری آیین نامه انضباطی، فرآیند نظارت و بازرسی کامل شود.
سپس مسئول بخش رتبه بندی کانون با اشاره به اینکه دوره ارزیابی مجدد اولین گروه اعضای حائز شرایط فرا رسیده بر شاخص های مورد نظر در این فعالیت و تکمیل آنها تأکید کرد و نتیجه کار بازرسان را از دو وجه اطلاع رسانی به کانون و انعکاس موارد حقوقی پیرامون فعالیت اعضاء مهم ارزیابی کرد.
در این نشست همچنین درباره تهیه فرمت ارزیابی مجدد بر مبنای شاخص های خاص، ارائه دلایل لازم جهت درخواست ارتقاء از طرف عضو متقاضی، حساسیت بازبینی شاخص های اعلام شده اعضاء در رتبه بندی دوره قبل، تأکید هرچه بیشتر بر ساختار سازمانی شرکت های عضو، کیفیت پروژه های انجام شده و تعامل اعضاء با سایر نهادهای مرتبط و شفافیت فرم شماره 9 و عملکرد عضو در دوره مورد ارزیابی مورد بحث قرار گرفت.
در این نشست پیشنهاد شد یک فرمت بازدید نظارتی تهیه و به کمک آن بر سرعت انجام بازدیدها افزوده شود.
گروه بازرسی، برنامه ریزی در جهت یک پروژه تبلیغ و معرفی کانون، اصلاح فرمت ارزیابی ها، در صورت امکان دسته بندی جزئی تر شرکت های عضو، امکان ارائه نظر تشریحی برای بازرسان در زمینه شاخص های موجود در شرکت های عضو و برگزاری دوره های توجیهی برای گروه بازرسی را خواستار شد.