ارتقاء سطح تعاملات کانون و بانک صنعت و معدن

تاریخ انتشار : 1397/05/13

پيش از ظهر امروز ( شنبه 13 مرداد ) تني چند از اعضاي شوراي عالي با حسين عسکري عضو هيات مديره بانک صنعت و معدن در محل اين بانک ديدار و گفت گو کردند.

بانک صنعتي ومعدن که به عنوان همراه ترين بانک ايران با کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي بيش از يک سوم کليه طرحهاي مطالعه شده توسط مشاوران عضو کانون را در کارنامه خود دارد، به توسعه و ارتقاء سطح روابط متقابل اعتقاد دارد و اين باور را عضو هيأت مديره بانک صنعت و معدن با تأکيد به لزوم برگزاري جلسات منظم ادواري کارشناسان بانک و کانون ابراز داشت.

همچنين حميد رضا حقيقت پژوه رييس شوراي عالي کانون نيز به اهميت برگزاري نشست هاي هماهنگي شوراي عالي با بخش هاي نظارت و ارزيابي طرحها در اين بانک، اشاره کرد و خواستار توسعه تعامل با هدف ايجاد هم افزايي در همکاري هاي مشترک شد.

در اين ديدار عليرضا شيرمحمدي نايب رييس ، راضيه دانش خضري عضو شورا و عليرضا کريم زاده دبير کل کانون نيز حضور داشتند.