سرفصل های مورد نظر بانک تجارت در گزارش های امکان سنجی

تاریخ انتشار : 1393/09/15

مشروح خبر


این بانک در پاسخ به استعلام کانون در این باره 5 سرفصل زیر را به عنوان اهم عناوین مورد نیاز گزارش های امکان سنجی ، اعلام کرد :
1- کلیات طرح شامل مشخصات، پیشینه متقاضی، سهامداران، گروه های تابعه و وابسته، و اموال غیر منقول.
2- بررسی فنی و عملیاتی شامل، محل فعالیت، منابع انسانی، مجوز ها و گواهی نامه ها، مشخصات فنی خطوط تولید و محصول و ظرفیت سنجی فنی طرح.
3- بررسی اقتصادی، شامل، نوع و نحوه خرید مواد اولیه، بسته بندی، قطعات یدکی، چگونگی فروش محصول، سیاست های خرید و فروش داخلی و خارجی، رقباء و برنامه های گسترش بازار محصول.
4- بررسی و تحلیل مالی شامل برآورد هزینه های سرمایه گذاری کل طرح و نحوه تأمین مالی آن، نسبت های اهرمی، نقدینگی، فعالیت، سودآوری، سرمایه گذاری، تحلیل منابع و مصارف.
بانک تجارت همچنین سرفصلی را با عنون " بررسی اعتباری شامل، پیشینه اعتباری مشتری در بانک تجارت و دیگر بانک های، وثائق نزد بانک، بررسی ذی نفع بودن واحد و مشتریان مرتبط و گردش شش ماهه حساب ها " در پاسخ استعلام کانون اعلام داشته که در اختیار خود بانک است.