چارچوب خدمات مشاوران در طرح‌های دانش‌بنیان در جلسه مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی و کانون بررسی شد

تاریخ انتشار : 1393/11/26

مشروح خبر


در این جلسه که یکشنبه 19 بهمن ماه دردفتر حمیدرضا شاهوردی معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق باحضور هما سادات‌گوشه رییس شورای عالی و علیرضا کریم‌زاده دبیرکل کانون و حمید مشرقی مشاور در خدمات تجاری‌سازی صندوق برگزارشد، طرفین در خصوص طراحی چارچوب خاص برای نرخ‌های جداگانه و فرآیند نظارت جداگانه از سیستم بانکی و زمینه‌های مشترک کاری نیز بحث و تبادل نظر کردند.
نمایندگان صندوق توجه بیشتر به توسعه سازوکار متناسب با وضعیت طرح‌های دانش‌بنیان را ضروری دانستند و بر اقتصادی نبودن نرخ های صندوق برای شرکت های مشاور تأکید کردند.
نمایندگان کانون نیز با تأکید بر اینکه اصلی‌ترین بخش مطالعات دانش‌بنیان، مطالعات بازار است گفتند: شرکت‌های مشاور به پایگاه داده قابل استناد در حوزه صنعت و بازرگانی نیازمندند.
در پایان مقرر شد جلسات کارشناسی برای انتقال دیدگاه‌های طرفین و شناخت مؤلفه‌های لازم برای طراحی تفاهم‌نامه همکاری در دستور کار قرار گیرد.