بانک مرکزي دستورالعمل رفع تعهد ارزي صادرکنندگان را اصلاح کرد

تاریخ انتشار : 1397/06/21

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران دستورالعمل و ضوابط اجرايي «رفع تعهد ارزي صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادي کشور» را اصلاح و به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ کرد.

به گزارش سه شنبه تارنماي بانک مرکزي، بر اساس دستورالعمل جديد، گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف است «همزمان» با اظهار الکترونيک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزي تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات را به طور سيستمي از صادرکننده يا نماينده قانوني وي به شرح تعهدنامه پيوست بگيرد.
گمرک بايد اطلاعات پروانه‌هاي صادراتي موضوع بند پيشين را به صورت برخط و سيستمي به بانک مرکزي ارسال کند. اين اقدام به منزله‌ دريافت تعهدنامه ياد شده از صادرکننده از سوي گمرک است.

** ملاک محاسبه؛ ارزش گمرکي کالاي مندرج در پروانه صادراتي 
صادرکنندگان کالا مکلفند سه ماه پس از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمرکي، حداقل 95 درصد «ارزش گمرکي کالاي مندرج در پروانه صادراتي» را به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند و از طريق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزي اظهار کنند. 
پنج درصد باقيمانده به منظور تامين هزينه‌هايي از قبيل بازاريابي، تبليغات و دفترهاي خارج از کشور و نظاير آن در اختيار صادرکننده مي ماند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مصاديق بازگشت ارز حاصل از صادرات براي مدت بيشتر (بيش از سه ماه) را تعيين مي کند.

** شروطي براي کالاهاي پتروشيمي و فلزي 
نحوه بازگرداني ارز به چرخه‌ اقتصادي کشور و رفع تعهد ارزي برابر مقررات و سياست‌هاي بانک مرکزي مي‌تواند به يک يا ترکيبي از شکل‌هاي زير صورت گيرد:
الف‏‏‏- واردات خود در مقابل صادرات خود
ب‏‏‏-‏‏ واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات
ج‏- پرداخت اقساط بدهي ارزي تسهيلات فاينانس، ريفاينانس و يوزانس خود
د ‏‏‏- فروش ارز به بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز
هـ‏‏‏- سپرده‌گذاري ارزي نزد بانک‌ها
صادرکنندگان کالاهاي پتروشيمي، فرآورده‌هاي پايه نفتي، ميعانات گازي و کاني‌هاي فلزي فقط با تاييد مقام عالي وزارتخانه‌هاي ذيربط به استفاده از بندهاي 'الف' و 'ب' مجازند.

** انواع خدمات و تسهيلات براي صادرکنندگان 
ارائه خدمات و تسهيلات به صادرکنندگان در همه دستگاه‌هاي اجرايي به رفع تعهد ارزي صادرکنندگان منوط است.
منظور از خدمات و تسهيلات در گمرک عبارت است از مسير سبز و فعالان مجاز اقتصادي.
در وزارت صنعت، معدن و تجارت خدمات و تسهيلات شامل تمديد کارت بازرگاني و جوايز و مشوق‌هاي صادراتي، سامانه اعتبارسنجي و رتبه‌بندي مي شود.
خدمات و تسهيلات در وزارت امور اقتصاد و دارايي نيز معافيت‌هاي مالياتي را دربرمي گيرد.
بانک مرکزي موظف است به صورت «هفتگي» همه اطلاعات تعهدات ارزي ايفادنشده‌ صادرکنندگان را به همه دستگاه‌هاي متولي اجرايي و نظارتي ارسال کند.
جزييات دستورالعمل و ضوابط اجرايي «رفع تعهد ارزي صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادي کشور» ديروز (نوزدهم شهريورماه) منتشر شد که بر پايه ابلاغ جديد، برخي تغييرها در آن اعمال شده است. 
بر اساس مصوبه شانزدهم مردادماه دولت، همه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند و بايد براي اين موضوع بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي تعهد بسپارند.
کارگروهي متشکل از وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزي ميزان تعهدات را مشخص مي کند؛ اين تعهدات بايد در سه ماه به خزانه واريز شود.