نشست 11 شهريور 97

تاریخ انتشار : 1397/07/23


با توجه به استراتژي، برنامه توسعه و عملکرد سه ماهه کانون(ساختاري)، پيشنهاد کميسيون توسعه و ظرفيت‌سازي به شرح ذيل تقديم مي‌‌گردد: به منظور نيل به چشم‌انداز طراحي شده براي کانون اعم از ايجاد نظام مشاوره‌ اعتباري در کشور که مي‌تواند باعث توسعه بازار فعاليت - که از عمده درخواست‌هاي اعضاء کانون در مجامع مختلف بوده است - و همچنين با توجه به گله‌مندي و انتقادهاي بانک‌هاي مختلف در جلسات برگزار شده در ارتقاء کيفيت خدمات اعضاء کانون، و از آن‌جا که لازم است کانون به عنوان يک نهاد انتظامي بتواند پاسخگوي مراجع مختلف از جمله بانک‌ها، شرکت‌هاي سرمايه‌پذير و منابع مالي کشور باشد پيشنهاد مي‌گردد شوراي‌عالي در خصوص تحول ساختاري در کانون به منظور نيل به اهداف فوق‌الذکر تصميم‌گيري نمايد. بديهي است در صورت تصويب اين تحول، کميسيون توسعه و برنامه‌ريزي و ظرفيت‌سازي نسبت به تنظيم و پيشنهاد برنامه اجرائي اقدام خواهد کرد.

همچنين تصميم گرفته شد ليست بانک‌ها و موسسات مالي، سازمان‌ها و موسسات غيرمالي وابسته تهيه، به منظور حفظ و توسعه بازار براي اعضاء کانون نامه‌اي به منظور معرفي خدما ت کانون تنظيم و به مسئوليت پيگيري کميسيون توسعه ارسال گردد.

و بالاخره در جلسه آتي شوراي‌عالي نتايج تحليلي نظرسنجي صورت گرفته در خصوص پرسشنامه دستورالعمل حق‌الزحمه توسط روابط عمومي ارائه گردد.