نمایندگان بانک ملی و کانون به لزوم تدوین تفاهم نامه مشترک برای شفافیت حدود تعهدات تأکید کردند

تاریخ انتشار : 1394/08/16

مشروح خبر


رییس اداره بررسی طرح های بانک ملی با اشاره به اهمیت سنجش قابلیت های طرح قبل از سرمایه گذاری گفت: یکی از دغدغه های این اداره سنجش دقیق و موشکافانه طرح های ارجاعی است. انتظار بانک ملی از مشاوران نهادی مانند کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، واکاوی صحیح ابعاد طرح و توجه به مواردی چون قیمت دقیق پروفرما است. اگر بررسی مشاوران کانون اعتباری دقیق باشد علاوه بر صرفه جویی در وقت کارشناسان و مشتریان بانک، فرآیند اعطای تسهیلات نیز با سرعت بیشتری به سرانجام خواهد رسید.
مهدی زاده معاون این اداره نیز به سوابق جلساتی که پیش از این با حضور نمایندگان وقت کانون و بانک ملی برای بررسی چگونگی همکاری دو نهاد تشکیل شده بود، اشاره کرد و افزود: هدف ما از برگزاری جلسه کنونی علاوه بر شناخت کامل حوزه فعالیت و مسئولیت های قانونی کانون، تفاهم بر سر شیوه اجرایی همکاری است تا با توجه به نوع بررسی طرح در بانک ملی به تفاهم نامه دست یابیم.
هما سادات گوشه رییس شورای عالی کانون به شرح فرآیند شکل گیری کانون پرداخت و گفت: کانون در اجرای ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی وكاهش هزينه‌ هاي طرح و تسريع در اجراء طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها مصوب تیرماه 1386 مجلس شورای اسلامی تأسیس شده است و بر اساس بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک های کشور برای برون سپاری ملزم به استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون در گزارش های امکان سنجی و نظارت بر مصرف منابع هستند.
وی اضافه کرد: تجربه خوب همکاری با بانک هایی نظیر صنعت و معدن و کشاورزی بر مبنای فرمت خاص گزارش امکان سنجی و نظارت آن بانک ها، کانون را به تسری این شکل از همکاری با بانک های دیگر ترغیب می کند. بر مبنای این تجربه اگر بانک ملی نیز در بررسی طرح ها به نکات خاصی توجه دارد به کانون اعلام کند تا برمبنای تفاهم نامه مشترک، فرمت خاص این بانک طراحی شود و در اختیار مشاوران عضو قرار گیرد.
رییس شورای عالی به تشریح چگونگی فرآیند رتبه بندی در کانون پرداخت و افزود: معیارهای سنجش قابلیت اعضا در کانون پیچیده و دقیق است. شرکت ها پس از بررسی و دریافت رتبه مورد بازرسی های ادواری قرار می گیرند و بر مبنای سنجش در یکی از 9 رده رتبه بندی می شوند.
علیرضا کریم زاده دبیرکل کانون نیز در پاسخ به محسنی که حدود مسئولیت حقوقی مشاوران پس از تحویل طرح به بانک را مورد پرسش قرار داده بود، گفت: مشاوران بر مبنای آیین نامه حدود مسئولیت مشاور که در تارنمای کانون قابل دسترسی است، پاسخگوی تعهدات خود در قبال مشتریان و نظام بانکی هستند. آیین نامه اصل استقلال مشاور و پایبندی به اخلاق حرفه ای نیز پاسخگوی دغدغه بانک در خصوص تعهد مشاوران به نتایج طرح و قیمت های اعلام شده در آن است. در هر حال اعضای کانون در یک دوره معقول مسئولیت صحت اطلاعات و تحلیل های خود را بر عهده دارند.
در پایان جلسه نمایندگان دو نهاد به لزوم تدوین تفاهم نامه مشترک برای شفافیت حدود تعهدات تأکید کردند.