چهاردهمين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه

تاریخ انتشار : 1397/08/26

چهاردهمين کنفرانس بين المللي مديريت پروژه در تاريخ ۵ اسفند ۱۳۹۷ تا ۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط گروه پژوهشي صنعتي آريانا و تحت حمايت سيويليکا در شهر تهران برگزار مي شود.با توجه به اينکه اين همايش به صورت رسمي برگزار مي گردد، کليه مقالات اين کنفرانس در پايگاه سيويليکا و نيز کنسرسيوم محتواي ملي نمايه خواهد شد و شما مي توانيد با اطمينان کامل، مقالات خود را در اين همايش ارائه نموده و از امتيازات علمي ارائه مقاله کنفرانس با دريافت گواهي کنفرانس استفاده نماييد.

 

حوزه هاي تحت پوشش: مديريت (عمومي)

برگزار کننده: گروه پژوهشي صنعتي آريانا

ساير برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليکا

شهر برگزاري: تهران

محورهاي تخصصي مقالات کنفرانس

محور هاي تخصصي مقالات کنفرانس مديريت پروژه

 مديريت پروژه در فضاهاي مختلف کسب و کار                      

فضاي کسب و کار سازمان هاي پروژه محور

مديريت کلان پروژه ها – ابر پروژه ها

مديريت پروژه هاي کوچک

مديريت پروژه هاي خاص

مديريت مهندسي و طراحي پروژه ها

مديريت پروژه هاي پايدار / پروژه هاي سبز

مديريت پروژه هاي شهري

مديريت پروژه هاي نوسازي و مقاوم سازي بافت هاي فرسوده

مديريت پروژه هاي فناوري ارتباطات و اطلاعات

مديريت پروژه هاي نفت، گاز و پتروشيمي

مديريت پروژه ها در  بخش خدمات

مديريت پروژه ها در بخش صنعت و معدن

مديريت پروژه ها در فضاي مجازي

مديريت پروژه هاي نوآوري و توسعه محصول

مديريت پروژه ها در نظام آموزش عالي کشور

مديريت پروژه ها در بهداشت و درمان

 

مديريت ذينفعان، عوامل محيطي، فرهنگي و انساني در پروژه ها

رهبري پروژه

سازماندهي تيم پروژه

آموزش و توسعه تيم پروژه

مديريت سرمايه هاي انساني در پروژ ها

مديريت ذي نفعان پروژه

اخلاق حرفه اي در مديريت پروژه

چالش ها و تعارضات انساني در پروژه ها

چالش ها و تعارضات محيطي در پروژه ها

چالش ها و تعارضات قانوني،  مقرراتي و حقوقي در پروژه ها

نقش فرهنگ و کارآمدي در پروژه ها

 

مديريت استراتژيک پروژه ها

تصميمات استراتژيک در مديريت پروژه ها

استراتژي‏ هاي سرمايه ‏گذاري و تامين مالي در پروژه ها

نقش بازار پول و سرمايه در پروژه ها

مطالعات امکان سنجي در پروژه ها

نظام هاي اجراي پروژه (سه عاملي، طرح و ساخت، مديريت طرح و ..)

انواع مشارکت ها در پروژه ها

شبکه هاي تعاملي در پروژه ها

مديريت سبد پروژه ‏ها /  مديريت برنامه

مديريت پروژ با نگرش توسعه پايدار

مدل هاي تعالي مديريت پروژه

توسعه سازمان /  قابليتهاي سازماني در شرکت هاي پروژه محور

جايگاه صنعت بيمه در مديريت پروژه

مديريت پروژه در فضاي تحريم

مديريت ساخت داخل در پروژه ها

مديريت انتقال تکنولوژي و دانش فني در پروژه ها

 

متدولوژي ها، روش ها و فنون مديريت پروژه

مديريت زمان، هزينه و محدوده در پروژه ها

مديريت کيفيت، ايمني، امنيت و محيط زيست

مديريت ريسک در پروژه، طرح و سبد پروژه

مديريت قرارداد ها –  ادعا هاي قراردادي

مديريت زنجيره تامين کالا و خدمات در پروژه ها

مديريت راه اندازي و اختتام پروژه

مديريت دانش، تجارب و درس آموخته ها در پروژه ها

مديريت ارزش، مديريت چابک و مديريت ناب

بستر ها، کاربرد ها و رويکرد هاي بهره گيري از فناوري ارتباطات، اطلاعات و غيره (ICT – (BIM در پروژه ها

استاندارد ها و تکنيک هاي نوين و  مدل هاي رياضي و فرا ابتکاري در مديريت پروژه

دبيرخانه کنفرانس   88342900